25.07.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS (VSS-620)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Eņģele-Volkova, tālr. 67026518, guna.engele-volkova@varam.gov.lv