03.05.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2016.gada maijā.

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

28.04.2016.izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-352)

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 7026515, ilze.donina@varam.gov.lv