Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija 22.10.2020.:

Izsludināts VSS. VSS-910

Aprites stadija 21.01.2021.: Nosūtīts Valsts kancelejai izskatīšanai Ministru kabinetā
Dokumenti: Normatīvā akta projektsAnotācija
Aprites stadija: 18.02.2021.: Apstiprināts Ministru kabinetā

Atbildīgais:

K. Puriņa, tālr:66016785, e-pasts: kristine.purina@varam.gov.lv