25.07.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts VSS (VSS-684)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Eņģele-Volkova, tālr. 67026518, guna.engele-volkova@varam.gov.lv