29.06.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts
“Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

24.05.2018. izsludināts VSS  (VSS-506)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

19.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv