Šā gada 29.maijā pulksten 10:00 Vides ministrijas lielajā zālē notika Rokasgrāmatas par Eiropas Savienības Direktīvas 1999/13/EC prasību ieviešanu darbībās un iekārtās, kas emitē gaistošos organiskos savienojumus un datorprogrammu EBAL prezentācija. Uz pasākumu aicināti vides institūciju, asociāciju un uzņēmumu pārstāvji.

Sadarbības projekta starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vacijas konsultantfirmu Oekopol ietvaros ir izstrādāta Rokasgrāmata par Eiropas Savienības Direktīvas 1999/13/EC prasību ieviešanu darbībās un iekārtās, kas emitē gaistošos organiskos savienojums un datorprogramma EBAL Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” prasību izpildei.

Datorprogramma EBAL ir piemērojama kvalitatīvai un pārskatāmai šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sastādīšanai visām darbībām, uz kurām attiecās normatīvo aktu prasības par šķīdinātāju apsaimniekošanu.

Ar programmu EBAL sastādītā šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance informē par iegūto rezultātu atbilstību Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” prasībām.

Šīs programmas pielietošana atvieglos darbu gan vides institūcijām (reģionālajām vides pārvaldēm, Valsts vides inspekcijai) kontroles funkciju īstenošanai, gan uzņēmumu atbildīgiem speciālistiem šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sastādīšanā.