Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioniem.

Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioni saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu ir atvasinātas publiskas personas, kas nodrošina reģionālās attīstības plānošanu, koordinēšanu, kā arī sadarbību ar pašvaldībām un citām valsts pārvaldes institūcijām. Plānošanas reģionu funkcijās ietilpst plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšana, attīstības koordinācija, plānošanas reģionu reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana.

Informācija par plānošanas reģioniem pieejama:

http://www.latgale.lv
http://www.kurzemesregions.lv
http://ww.zemgale.lv
http://www.vidzeme.lv
http://www.rpr.gov.lv