Vadlīnijas iedzīvotāju padomju veidošanai pašvaldībās (Providus) 

14.12.2022. konferences ''Eiropas Savienības fondu ieguldījums Latvijas reģionālajā attīstībā – paveiktais un plānotais. Pašvaldību likums – instruments labākai pārvaldībai'' materiāli

Vadlīnijas pašvaldības policijas izveidei un darbības nodrošināšanai (Iekšlietu ministrija)


*Aicinām ņemt vērā, ka metodiskajos materiālos un atbildēs sniegtā informācija nav uzskatāma par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas oficiālu viedokli. Izmantojot šajā sadaļā ietvertos materiālus, sniedzama arī attiecīga atsauce uz konkrēto materiālu un tā aplūkošanas datumu.