Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D1 attiecībā uz jūras bentiskajiem biotopiem”. 

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D1 attiecībā uz jūras putniem”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D1 attiecībā uz roņiem”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D2 svešās sugas”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D5 slodzei biogēnu ienese jūras vidē”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D8 bīstamās piesārņojošās vielas jūras vidē”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Novērtējums riskam nesasniegt LJVS un priekšlikumi atjaunotajai jūras pasākumu programmai kvalitatīvajam raksturlielumam D10 jūru piesārņojošie atkritumi”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Kopsavilkums pasākumu novērtējumam un priekšlikumiem atjaunotajai pasākumu programmai”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Vides ekonomiskās (monetārās) novērtēšanas oriģināl-pētījums par ieguvumiem un izmaksām no uzlabojuma jūras “ekosistēmas pakalpojumu” stāvoklī, izveidojot jaunas Aizsargājamās jūras teritorijas”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Vides ekonomiskās (monetārās) novērtēšanas oriģināl-pētījums par ieguvumiem no pasākumu ieviešanas laba jūras vides stāvokļa panākšanai”. 

Pētījuma tematiskā atskaite “Izvērtējums izņēmumu piemērošanai papildu pasākumu neieviešanai “nesamērīgu izmaksu” dēļ”.

Pētījuma tematiskā atskaite “Jūras “ekosistēmas pakalpojumu” sociālekonomiskā novērtēšana”.