Piekļūstamības paziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.varam.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VARAM tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Nav aktīva ikona “Printēt” ar tastatūras piekļuvi (darbību var veikt ar tastatūru lietojot Ctrl +P).
  • VARAM mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts saturam bez subtitru izvēles.  Kā turpmāko piekļūstamības alternatīvu redzam aprakstu publicēšanu par video redzamo.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidotivienkārša teksta formā. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.04.2023. Izvērtēšanu veica Lita Trakina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (xlsx fails)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar VARAM rakstot:

pasts@varam.gov.lv vai zvanot: tālr. +37167026533

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@varam.gov.lv

Tālrunis: +37166016740

Adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Sabiedrisko attiecību nodaļa”.

E-pasts:
pasts@varam.gov.lv


Tālrunis: +37167026533

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Jana Jentkus, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja