Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls

Logo

Logo

  https://www.twitter.com/VPVKAC  
  
  www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

Valsts un pašvaldības pakalpojumi vienkopus

2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:

 • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus.
 • Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.
 • Saņemt informāciju un palīdzību  - datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

Pakalpojumu centri savu darbību uzsāk pakāpeniski, laikā no 2015. gada septembra līdz decembrim.

Katrā pakalpojumu centrā klients saņems informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri tiek izveidoti:

Zemgales plānošanas reģionā:

 1. Auces novads;
 2. Jelgavas novads;
 3. Neretas novads;
 4. Ozolnieku novads;
 5. Pļaviņu novads;
 6. Rundāles novads;
 7. Tērvetes novads;
 8. Viesītes novads.

Kurzemes plānošanas reģionā:

 1. Alsungas novads;
 2. Brocēnu novads;
 3. Dundagas novads;
 4. Grobiņas novads;
 5. Nīcas novads;
 6. Rojas novads;
 7. Rucavas novads;
 8. Skrundas novads;
 9. Vaiņodes novads;

Vidzemes plānošanas reģionā:

 1. Amatas novads;
 2. Apes novads;
 3. Beverīnas novads;
 4. Cesvaines novads;
 5. Jaunpiebalgas novads;
 6. Kocēnu novads;
 7. Lubānas novads;
 8. Naukšēnu novads;
 9. Pārgaujas novads;
 10. Raunas novads;
 11. Rūjienas novada;
 12. Strenču novads;
 13. Varakļānu novads;

Latgales plānošanas reģionā:

 1. Aglonas novads;
 2. Baltinavas novads;
 3. Ciblas novada;
 4. Dagdas novads;
 5. Daugavpils novads;
 6. Ilūkstes novads;
 7. Riebiņu novads;
 8. Rugāju novads;
 9. Viļakas novads;
 10. Viļānu novads.

Rīgas plānošanas reģionā:

 1. Alojas novads,
 2. Ādažu novads,
 3. Carnikavas novads,
 4. Inčukalna novads,
 5. Ķekavas novads,
 6. Lielvārdes novads,
 7. Salacgrīvas novads,
 8. Saulkrastu novads,
 9. Stopiņu novads,
 10. Kandavas novads
 11. Sējas novads.
 • Vienlaikus informējam, ka Rīgā, Valsts ieņēmumu dienesta telpās (Talejas iela 1). Vairāk šeit >>
 • Rīgas domes Dzimtsarakstu nodaļās turpmāk būs iespējams iesniegt dokumentus  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojuma  Bērna piedzimšanas pabalsts saņemšanai.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (pakalpojumu centru) darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.