Prezentācijas no VARAM semināra par klimata pārmaiņu konferences Parīzē rezultātiem.

Informācija par pasākumu pieejama šeit!

Semināra prezentācijas: