Ādažu Brīvās Valdorfa skolas energoefektīvā sporta zāle

Biedrība “Privātā vidusskola ĀBVS” ir dibināta 1994. gadā, tā ir vispārējās izglītības mācību iestāde, kur, izmantojot R.Šteinera pedagoģijas metodes, tiek sniegta kvalitatīva pirmskolas, pamatskolas un vidējā izglītība. Projekts “Ādažu Brīvās Valdorfa  skolas sporta zāles būvniecība” ir svarīga sastāvdaļa kvalitatīvas izglītības sniegšanai, kā arī vides uzlabošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai Latvijā.

"Esam gandarīti, ka mūsu novadā būs pirmā energoefektīvā sporta zāle Pierīgā. Arī Ādažu novada dome ļoti nopietni domā par vides aizsardzību. Ar domes ēku piedalāmies Eiropas Savienības līmeņa energoefektivitātes sacensībās, savukārt jauno skolas ēku Ādažu novadā arī plānojam būvēt kā energoefektīvu.”, atzīmēja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, klimata pārmaiņu samazināšanā un videi draudzīgu risinājumu ieviešanā, ēkas būvniecībā izmantojot energoefektīvas un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas.

Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai projekts nozīmē ļoti daudz. Ņemot vērā to, ka, līdz šim, sporta nodarbībām skola īrēja telpas Ādažu sporta kompleksā, kas atrodas 2 km attālumā no skolas un to, ka nebija citas izejas kā sporta stundas bija jāvada vairākām klasēm kopā, kas ievērojami mazināja sporta stundu kvalitāti, tad tika pieņemts lēmums, ka skolai ļoti svarīga ir pašai savas sporta zāles būvniecība.

Lai īstenotu projektu un izveidotu ēku, kura būtu, pēc iespējas, energoefektīvāka, spēkus apvienoja divi arhitekti, Andris Tomsons un Sergejs Ņikiforovs, kā arī padomus par energoefektivitāti deva Norvēģijas Karalistes partneruzņēmums - SOLENERGI FUSEN AS.

Ādažu Brīvā Valdorfa skola vienmēr ir rūpējusies par dabu un tās resursiem, tāpēc sporta zāles būvniecībai tika izmantoti energoefektīvi materiāli, kā arī specifiski paņēmieni, piemēram, logu izkārtojumā un ventilācijas iekārtās, lai veicinātu ēkas energoefektivitāti.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai sagatavotos projektam, Ādažu Brīvā Valdorfa skola rūpīgi iepazinās ar atklātā konkursa dokumentiem, lai izveidotu kvalitatīvu tehnisko projektu ēkas būvniecībai.

"Skolai bija svarīgi saprast, kuri ir tie nosacījumi, kas noteikti ir jāizpilda un vai šie kritēriji ir skolai atbilstoši un pieņemami. Nekautrējāmies par katru neskaidro jautājumu rakstīt arī uz pasts@vraa.gov.lv.”, stāstīja projekta koordinatore Sarma Novicāne Lazdāne

Kopumā projekts norisinājās bez aizķeršanās. Projekts tika pabeigts noteiktajā termiņā un šobrīd jaunā sporta zāle ir atklāta un gatava darbam.

“Pirms uzsākām šo projektu bija sajūta, ka tas ir kaut kas liels, neaptverams, neparedzams un ka aizķeršanās noteikti būs! Bet katru dienu darot to, kas projektā bija paredzēts jutām, ka projekts tiek īstenots atbilstoši laika grafikam, ka esam pietiekami precīzi izvērtējuši katra projekta posma laika intervālu.”, teica projekta koordinatore Sarma Novicāne Lazdāne

Atbildot uz jautājumu, ko Ādažu Brīvā Valdorfa skola plāno iesākt tālāk, Sarma Novicāne Lazdāne atbildēja: “Mēs kā skola apzināmies, ka izglītojam gan bērnus, gan apkārtējo sabiedrību, jo kā ēku īpašniece rādām paraugu apkārtējiem, ka mums rūp vide kādā dzīvojam, kā izturamies pret dabu šobrīd un ko atstāsim sabiedrībai nākotnē.”

 

Projekta Nr. 2/EEZLV02/14/AK/011

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" projekta nosaukums “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”

Projekta finansējums: Kopējais finansējums 1 086 846,97 EUR; programmas finansējums 978 162,27 EUR

Īstenošanas periods: 20.02.2015 - 30.04.2016.

 

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv