Apmācību kursa un studiju programmas izstrāde bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai

 

Latvija ir bagāta ar atjaunojamajiem energoresursiem. Bieži mūsu resursi paliek novārtā, jo, šķiet, ka vieglāk ir izmantot jau sagatavotus un pārstrādātus resursus un tos importēt, bet savus pašu resursus eksportēt. Lai Latvija kļūtu patstāvīgāka un zaļāka, ir nepieciešams sākt efektīvāk izmantot vietējos dabas resursus, nevis paļauties uz citu valstu piedāvātajiem resursiem, taču pirms tam ir svarīgi izglītot cilvēkus un sniegt zināšanas par to, cik bagāta Latvija patiesībā ir.

Biotehonomika ir ilgtspējīga atjaunojamo dabas resursu izmantošana, kuras laikā tiek nepārtraukti palielināta produktu un pakalpojumu pievienotā vērtība, taču tajā pašā laikā samazināta ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām.

Attēls

 

 

 

 

 

Bioloģisko resursu ilgtspējīga izmantošana ir veids, kā izveidot pašnodrošinātu valsti, vadoties no dažādiem aspektiem: nodrošināt energosektora, lauksaimniecības un rūpniecības vajadzības ar vietējo dabas resursu palīdzību.

Projekta īstenotāji Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar Norvēģijas Karalistes partneri – Bergenas Universitāti, uzsāka darbu pie projekta “Apmācību kursa un studiju programmas "Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti" moduļa izstrāde”, kura mērķis ir radīt inovatīvu apmācības sistēmu par klimata pārmaiņu samazināšanas un adaptācijas aspektiem, balstoties uz biotautsaimniecības (biotehonomikas) attīstību.

“Ideja par biotehonomikas attīstību Latvijā radās brīdī, kad saņēmām uzaicinājumu uz semināru Tallinā 3 gadus atpakaļ. Tajā valdīja pesimistisks noskaņojums par to, ka biotehonomikai nav nākotnes Baltijas valstīs un it īpaši Latvijā.”, domās dalījās Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga.

Interesanti, ka pirms projekta, latviešu valodā neeksistēja pareiza terminoloģija. Izrādās, ka angļu termins “bioeconomy” ir nepareizi pārtulkots. Precīzāk ir teikt “biotehonomika” nevis “bioekonomika”.

Lai vairotu biotehonomikas popularitāti, projekta izstrādes gaitā tika izveidots studiju kurss “Biotehonomika”, kas ir pieejams gan klātienē gan e-vidē. Apmācību kursā piedalījās dažādi speciālisti, ministriju, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji, kā arī studenti. Visi dalībnieki sniedza pozitīvas atsauksmes par kursu.

“Pēc kursa tik saņemtas atsauksmes no dalībniekiem par to, ka uzzināja tik daudz jaunu un inovatīvu lietu, ka, iespējams, būs tādi ar iedvesmu pilni klausītāji, kuri veidos savu uzņēmējdarbību, lai veicinātu biotehonomiku.” Stāstīja Dagnija Blumberga.

Lai vēl vairāk izplatītu ideju par biotehonomiku, projekta ietvaros tika izveidots kurss e-vidē, kas veicinās vēl plašāku interesentu iesaisti biotehonomikas attīstībā Latvijā.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Šobrīd norisināsies studiju kurss e-vidē, kurš, mūsuprāt, veicinās vēl plašāku biotehonomikas attīstību, jo bija jārēķinās, ka uz kursu klātienē nevarēja ierasties attālāki no Rīgas dzīvojoši Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc dosim šo vēstījumu tālāk visas Latvijas robežās un iespējams arī vēl tālāk!” par projekta norisi stāstīja Dagnija Blumberga

Projekta partneri – Bergenas Universitāte projekta gaitā dalījās ar savu pieredzi un zināšanām saistībā ar studiju programmā plānoto tēmu integrāciju, pasniegšanas metodēm, kā arī mācību materiālu sagatavošanu. Partneru akadēmiskais personāls iesaistījās arī kā vieslektori kursa norisē.

Projekta rezultātā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar Bergenas Universitāti izveidoja izglītojošu kursu par biotehonomiku, kā arī mācību grāmatu “BIOTEHONOMIKA” un citus metodiskos materiālus, kas sabiedrībai dos zināšanas par to, ka Latvija ir bioresursiem bagāta valsts un, ka mums ir iespēja izmantot šos resursus, lai gādātu par savu labklājību un attīstību.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga par projekta un biotehonomikas nākotni teica: “Projekts ir iedvesmojis cilvēkus ar to, ka lielas lietas var notikt tepat un,  ja meklē, tad var arī atrast. Ar pašām vienkāršākajām lietām var izveidot tik oriģinālas lietas un produktus un pats galvenais – teikt, ka tie ir mūsu pašu, un veicināt ekonomisko izaugsmi. Tomēr, ir arī jāiegulda darbs – ir jāizglītojas, jālasa zinātniskā literatūra, bet, ja vēlas, tad var. Protams, jāmeklē sadarbības partneri, ar kuriem nest tālāk biotehonomikas idejas. Mēs esam atvēruši durvis Latvijas “SILIKONA ielejai”. Tagad  viss ir atkarīgs no iekšā nācējiem.”

Detalizētāka informācija pieejama: http://bioeconomy.rtu.lv/ (projekta mājas lapa)

 

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/ 14/GS/032/009

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta projekts “Apmācību kursa un studiju programmas "Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti" moduļa izstrāde”

Kopējais finansējums 193 141,00 EUR;  programmas līdzfinansējums 163 952,00 EUR

Īstenošanas periods: 17.04.2015. - 30.04.2016

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv