Vides politika uzņēmējdarbībā

Projekta “Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā” īstenotājs SIA “Demarsch” laika posmā no 2006.-2014.gadam ir novadījis vairāk kā 250 apmācības un izstrādājis 150 apmācību materiālus dažādām profesionālām auditorijām, piemēram, enerģētikas, transporta, būvniecības, rūpniecības un zinātnes nozaru pārstāvjiem.

SIA “Demarsch” kopā ar projekta partneriem SIA “Ekodoma” un Osfoldas universitātes koledžu (Norvēģija) īstenoja projektu “Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā”.

“Šis projekts, varētu teikt, bija sirdslieta vienai no Demarsch darbiniecēm, kura spēja šajā pasākumā “ievilkt” arī pārējo kolektīvu. Attīstoties idejai, pats projekts izauga no idejas līdz tam, kādu to šobrīd redzam.” par projekta pirmsākumiem stāsta SIA “Demarsch” pārstāvji

Lai sagatavotos projektam, projekta īstenotāji apzināja mērķauditoriju, kas ir mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī meklēja partnerus, lai projektu varētu īstenot gan no saturiskās, gan organizatoriskas puses.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta mērķis bija izveidot apmācību programmu “Vides politikas ieviešana uzņēmējdarbībā” un projekta īstenošanas periodā izglītot projekta mērķa grupas par vides un klimata jautājumiem..

“Latvijā vides politikas stratēģijas ir ieviestas tikai lielajiem uzņēmumiem, bet tā ir procentuāli mazākā uzņēmējdarbības forma, jo mazais un vidējais uzņēmumu sektors) nodarbina aptuveni 79% no visiem privātā sektorā strādājošajiem. Efektīva resursu pārvaldība un ilgtspējīga plānošana nav papildu vai kārtējie pienākumi, ko nosaka Eiropas un vietējās likumdošanas prasības uzņēmumiem, – tā ir jāuzskata par iespēju sakārtot savu uzņēmumu, gūstot finansiālu labumu un nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju.” stāstīja projekta īstenotāja SIA “Demarsch” pārstāvji

Šī aktualitāte pamudināja biznesa konsultāciju uzņēmumu SIA “Demarsch” radīt ideju par e – apmācību “Vides politika uzņēmējdarbībā”. Lai šo ideju realizētu darbībā, SIA “Demarsch” uzaicināja SIA “Ekodoma” ekspertus, lai nodrošinātu labākos, kvalitatīvākos datus apmācību veidošanai, un ekspertus no Norvēģijas Osfoldas univeristātes, kas projektā nodrošina pieredzi un labās prakses nodošanu programmas izveidē.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par projekta gaitu SIA “Demarsch” pārstāvji komentēja: “Projekta īstenošanas gaita bija tāda kā tā tika paredzēta. Galvenais bija mācību materiāla radīšana un cilvēku informēšana, ko mēs sasniedzām ar sešiem mācību semināriem piecos reģionos. Semināru dalībnieki pēc apmācībām sniedza tiešām atzinīgus vārdus un novērtēja mūsu padarīto darbu un ieguldījumu materiāla izveidē. Protams, dažas nianses vienmēr mainās, piemēram, reģionos pilsētas sākotnēji bija izvēlētas arī citas, tomēr veicot izpēti, nonācām pie secinājuma, ka gala variantā bija pareizās izvēlētas.”

Projekta rezultātā ir izveidots mācību materiāls par 10 tēmām, kā arī video lekcijas par tēmu “Vides politikas ieviešana MVU sektorā”. To visu var aplūkot mājas lapā www.videspolitika.lv,  kur pēc visu tēmu apguves ir iespējams aizpildīt noslēguma testu un, ja rezultātā tiks sasniegts vismaz 75% pareizu atbilžu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kur būs iespējams lejupielādēt zināšanas apliecinošu sertifikātu.

Vairāk informācijas par projektu meklēt: www.videspolitika.lv 

 


Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/ 14/GS/045/013

SIA “Demarsch” projekts “Zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā”

Kopējais finansējums 122 165,00 EUR;  programmas līdzfinansējums 103 840,00 EUR

Īstenošanas periods: 24.04.2015. - 30.04.2016.

 

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv