Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespēja?

Klimata pārmaiņas globāli rada tādas nozares kā rūpniecība, lauksaimniecība un transports, līdz ar to klimata pārmaiņu mazināšanai virkne pasākumu veicami tieši šajās nozarēs, veicinot to attīstību videi draudzīgākā veidā. Tomēr ikviena nozare attīstās un rada jaunus produktus cilvēku patēriņam, tādēļ ir būtiski veicināt arī iedzīvotāju izvēli par labu videi draudzīgākam dzīvesveidam.

Klimata pārmaiņas ir saprotamas dažādi, kā arī pētnieku viedokļi par tām atšķiras. Projekta īstenotājs Biedrība “homo ecos” jau iepriekš īstenojis projektus saistībā ar klimata pārmaiņu tematiku, kas palīdzēja izdomāt jaunas idejas un izveidot projektu “Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespējas?” jeb “kliMATA galā?”. Projekts iekļāva radošas informatīvas kampaņas un izglītojošas aktivitātes, ar kuru mērķis bija uzlabot jauniešu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi un sekām Latvijā.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uzsākot projektu, komanda vienojās par projekta mērķauditorijai (Valsts ģimnāziju 8.-12.klašu audzēkņiem un ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 49 gadiem) aktuāliem vēstījumiem Latvijas kontekstā, kā arī rūpīgi pārdomāja piemērotākos kanālus un veidus, lai auditoriju sasniegtu. Kad temati bija precizēti, darbs turpinājās kopā ar tekstu autori Lieni Bērziņu un mākslinieku Jāni Klauču, lai radītu semiotiski pilnvērtīgu kampaņas identitāti.” teica “homo ecos” projektu menedžere Agita Pusvilka

Projekta nosaukums “kliMATA galā?” tika atvasināts no latviešiem zināmā teiciena “karāties mata galā”, kas norāda uz iespējamu bojājeju, un papildināts ar 2 °C simbolu – atgādinājumu par globālās temperatūras paaugstināšanās robežu, kuru nebūtu vēlams pārkāpt.

Lai labāk izprastu iedzīvotāju zināšanas klimata pārmaiņu jomā, projekta īstenotāji veica aptauju internetā. Tās rezultāti iezīmēja, ka Latvijas iedzīvotāji apzinās klimata pārmaiņu norises un globālo sasilšanu un klimata pārmaiņas stabili ierindo pirmajā globālo problēmu trijniekā. Aptaujas ietvaros tika apzināta Latvijas iedzīvotāju videi draudzīgā rīcība, kura atainota infografikā.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par projekta gaitu Agita Pusvilka komentēja sekojoši: “Projekta gaita kopumā bija ļoti intensīva, jo aktivitātes bija jāīsteno salīdzinoši īsā laika periodā, līdz ar to vienu aktivitāšu sagatavošana mijās ar citu aktivitāšu norisi. Lai sasniegtu plašāku auditoriju un jēgpilni izmantotu projekta resursus, tika veiktas izmaiņas vairākās projekta aktivitātēs.”

Projekta rezultātā tika izveidota efektīva informatīva kampaņa par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz Latviju. Projekta temats izskanēja vairākos raidījumos, kuru auditorija vienas pārraides ietvaros pārsniedz 100 000 cilvēku. Piemēram, plašs skatītāju loks ir raidījumam “Vakars ar Renāru Zeltiņu” (LTV 1), kurā viesojās projekta vēstnese Sandra Kropa. Tuvojoties Parīzes Klimata samitam, par projektu tika stāstīts LNT raidījumā “900 sekundes”, savukārt radio temats izskanēja raidījumā “Kā labāk dzīvot?” un “Radio Skonto”.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

Projekta komanda (no kreisās) noslēguma pasākumā “Gandrīz konferencē par klimata pārmaiņām: ± 2 grādi” Artūrs Jansons, Laura Melne, Agita Pusvilka, Elīna Līce. Foto: Dāvis Drazdovskis.

Par projekta rezultātiem Agita Pusvilka teica: “Projekta “kliMATA galā?” ietvaros tapa vairāki paliekoši un arī turpmākai lietošanai noderīgi materiāli. Piemēram, digitālais rīks 2gradi.lv, kuru skolu mācību procesā varēs izmantot skolotāji. Klimata darbnīcu ietvaros tika izstrādāts metodisks materiāls, kuru elektroniskā formātā varēs lietot ikviens neformālais izglītotājs un interesents. Izstāde “Klimata liecinieki” tiks demonstrēta arī ārpus projekta, piemēram, sarunu festivāla “LAMPA” ietvaros un līdzīgos pasākumos. Arī projekta noslēguma pasākums ir apskatāms video ierakstā. Projekta interneta mājas lapas sadaļā (http://www.homoecos.lv/lat/projekti/klimata-parmainas-latvija-izaicinajums-iespeja) informācija par klimata pārmaiņām būs pieejama arī turpmāk.”

 

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/016/003

Biedrība "homo ecos.” projekts “Klimata pārmaiņas Latvijā - izaicinājums un iespēja?”

Kopējais finansējums 170 809,00 EUR;  programmas līdzfinansējums 153 728,00 EUR

Īstenošanas periods: 16.03.2016. - 30.04.2016.