Ieguldījums “Kurzemes Democentrs” attīstība

Projekta īstenotājs “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” ir nodibinājums, kura viens no uzdevumiem ir veicināt izglītības programmu un zinātnes kapacitātes attīstību. Kopš 2012. gada Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā darbojas muzejs “Kurzemes Democentrs”. Muzeja mērķis ir izglītot apmeklētājus par Latvijā ražotiem tehnoloģiskiem produktiem, kā arī ar dažādu interaktīvu ekspozīciju un radošo darbnīcu palīdzību veicināt bērnu un jauniešu interesi par klimata pārmaiņām.

“Ventspils Augsto tehnoloģiju parks pirms nepilniem diviem gadiem pieņēma lēmumu paplašināties un Kurzemes Democentra vajadzībām uzbūvēt jaunu, energoefektīvu ēku, kurā tiktu izstādīta jauna ekspozīcija par klimata pārmaiņām. Tās mērķis būtu interesantā un interaktīvā veidā informēt sabiedrību, īpaši jauniešus, par jautājumiem, kas skar klimata pārmaiņas – to iemeslus, sekas un risinājumus, kas šobrīd ir aktuāls temats ne vien Latvijas, bet arī pasaules mērogā.” stāstīja Sandra Rožkalne, Ventspils augsto tehnoloģiju parka finanšu un pakalpojumu daļas vadītāja.

Attēls
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks kopā ar projekta Norvēģu partneri “IDN Research” AS īstenoja projektu “Zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” ēkas jaunbūve”, kā rezultātā tika uzbūvēta ēka un varēja paplašināt muzeja darbību. Darbības paplašināšana ļaus aktīvāk piesaistīt bērnus un jauniešus tehnoloģijām un inženierzinātnēm.

“Kurzemes Democentra svarīgākais uzdevums ir sekmēt bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām un rosināt karjeru saistīt ar inženierzinātnēm un dabaszinātnēm. Katrs eksponāts muzejā ir ar augstu pievienoto vērtību, tas stāsta, rāda un māca apmeklētāju.” teica Sandra Rožkalne

Projekta partneris “IDN Research” AS dalījās ar savu plašo pieredzi un zināšanām energoefektivitātes jautājumos, kopā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku realizējot projekta demonstrēšanas pasākumus, kas palīdzēja izprast projekta īstenošanas laikā sasniegto enerģijas ietaupījumu.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par projekta gaitu Sandra Rožkalne teica: “Projekta realizēšanas gaita bija darbietilpīga, bet ļoti aizraujoša. Kurzemes Democentrs tiek būvēts kā VATP esošās ēkas piebūve. Līdz ar to – būvniecības procesu mēs varējām vērot pa logu. Ir tiešām aizraujoši vērot, kā sen lolots projekts realizējas dzīvē.”

Projekta rezultātā tika uzbūvēta energoefektīva ēka -  muzejs “Kurzemes Democentrs”, kas sniegs ieguldījumu Kurzemes bērnu un jauniešu izglītošanā par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz Latviju kopumā.

"Veicinot vides un klimata pārmaiņu problēmu risināšanu, tiek veicināta arī sociālā ilgtspēja -  cilvēku labklājība, sabiedrības veselība un drošība.” teica Sandra Rožkalne

Vairāk informācijas par muzeja darbību un projekta rezultātiem meklē šeit: http://www.vatp.lv/en/new-building-science-and-technology-museum-kurzeme-demo-centre

 

 

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/023/006  

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” projekts “Zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” ēkas jaunbūve”

Kopējais finansējums 906 533,90 EUR;  programmas līdzfinansējums 815 880,51 EUR

Īstenošanas periods: 30.04.2015. - 30.06.2016.

 

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv