Statuss:
Noslēdzies

Projekts tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros. 

 


Par projektu:

CITADEL ir Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt IKT rīkus, kā arī rekomendācijas un vadlīnijas valsts pārvaldes procesu pilnveidei. CITADEL projekta rezultāti palīdzēs valsts iestādēm analizēt iedzīvotāju vajadzības un iespējas viņus iesaistīt iestāžu pakalpojumu izveides un piegādes pilnveides procesos.

Projekts norisinās no 2016. līdz 2019.gadam, un tajā piedalās partneri no piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, akadēmiskie partneri un tehnoloģiju uzņēmumi. No Latvijas projektā piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs.


Plašākai informācijai: http://citadel-h2020.eu

Kopējais budžets

3,6 miljoni eiro

VARAM saņemtais finansējums

206 250 eiro

Darbības laiks

2016. gada 1. oktobris – 2019. gada 30. septembris

Galvenais PARTNERIS

1.       TECNALIA Research & Innovation (Spānija) http://www.tecnalia.es/en/proyectos-item/tecnalia-research-innovation

 

Pārējie partneri

2.       VARAM (Latvija)

 

3.       Latvijas Universitāte (Latvija) http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/eiropas-un-sabiedribas-attistibas-studiju-akademiskais-centrs/

 

4.       Universidad de Cantabria (Spānija) http://web.unican.es/en/Pages/default.aspx

 

5.       Fincons Group (Itālija) http://www.finconsgroup.com/

 

6.       InnovaPuglia S.p.A. (Itālija) https://www.innova.puglia.it/

 

7.       Regione Puglia (Itālija) http://www.regione.puglia.it/

 

8.       Imec (Beļģija) https://www.imec-int.com/en/home

 

9.       Stad Antwerpen (Beļģija) https://www.antwerpen.be/nl/home

 

10.   TIME LEX CVBA (Beļģija) http://timelex.eu/en

 

11.   KU Leuven Public Governance Institute (Beļģija) https://soc.kuleuven.be/io/english

 

12.   ICTU (Nīderlande) https://www.ictu.nl 

Plānotās VARAM aktivitātes:
1) Informācijas un zināšanu apkopošana, esošo metožu un rīku, tai skaitā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) rīku, analīze, jaunu metožu, rīku un vadlīniju izveide publiskās pārvaldes jomā;
2) Publisko pakalpojumu pilnveidošana, padarot tos atbilstošākus iedzīvotāju (pakalpojumu lietotāju) vajadzībām, tai skaitā izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv un valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus;
3) Projekta rezultātu pārbaude reālā vidē ar publiskās pārvaldes pakalpojumu lietotājiem, tai skaitā darba metodes izstrāde, tehniskā īstenošana un izvērtējums;
4) Projekta rezultātu un ieguvumu analīze un apkopošana, lai izmantotu ilgtermiņā tālākā VARAM darbā e-pārvaldes un publisko pakalpojumu jomā;
5) Projekta ieguvumu izplatīšana, valsts un pašvaldību iestāžu, sociālo partneru un sabiedrības informēšana par rezultātiem, tai skaitā VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv  un vietnē www.eindekss.lv.

Plānotie projekta rezultāti:
1) Rekomendācijas un vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm publisko pakalpojumu un procesu pilnveidei;
2) Informācijas monitoringa pakalpojums, kurā pieejami dati no dažādiem avotiem (atvērtie dati, statistika u.c.);
3) Publisko pakalpojumu kopradīšanas metodoloģija;
4) Kopradīšanas rīks jaunu publisko pakalpojumu izveidošanai, iesaistot procesā iedzīvotājus un privāto sektoru;
5) Jaunu publisko pakalpojumu izveides rīks, kas sniedz iespēju izveidot jaunus pakalpojumus, balstoties uz datu semantisko analīzi un iedzīvotāju socio-demogrāfiskajiem rādītājiem;
6) Novērtējuma rīks, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem sniegt vērtējumu par izmantotajiem e-pakalpojumiem;
7) Datu aizsardzības rīks;
8) CITADEL ekosistēma, kas ir galvenais projekta rezultāts un kurā apkopoti visi augstāk minētie projektā izstrādātie rīki.

Kontakti:
Projekta koordinatore
Inese Viktorija Grospine (66016790, inese.grospine@varam.gov.lv)

Publisko pakalpojumu departamenta direktora vietnieks – Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
Gatis Ozols (67026540, gatis.ozols@varam.gov.lv)