Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.04.2020.
  NFI
  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.04.2020.
  NFI
  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.12.2013.
  NFI
  Projekta nosaukums: „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.12.2013.
  NFI
  Nr.4.3-24/NFI/INP-004 „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (Latvijas Pašvaldību savienība) Līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums – 14.12.2013. Projekta īstenošanas vieta – visa Latvija, ilgums – 29…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.12.2009.
  NFI
  Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Kopējās izmaksas: EUR 1 199 401. Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.03.2005.
  NFI
  Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu Projekta kopējās izmaksas: ir EUR 581…