Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

Projekta virsmērķis

Nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv), pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti.

Projekta mērķi:

 1. Pilnveidot Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) funkcionalitāti. 
 2. Nodrošināt iedzīvotājiem ātru un ērtu piekļuvi komersantu sniegtajiem pakalpojumiem portālā www.latvija.lv.
 3. Attīstīt VPVKAC, nodrošinot pakalpojumu pārvaldības risinājumu un palielinot valsts pārvaldes attālinātās konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Projekta galvenās darbības

 1. Nodrošināt projekta administratīvo vadību, vadīt projekta mērķu sasniegšanu ar pieejamiem resursiem un nodrošināt projekta darbību izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu, kā arī regulāri publicēt informāciju par projektu VARAM tīmekļvietnē;
 2. Pilnveidot AVIS, funkcionāli attīstot VARAM projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta" (PIKTAPS 2) izstrādāto un ieviesto AVIS centralizēto platformu un nodrošinot iespēju komersantiem īstenot komersantu lojalitātes programmas, iedzīvotājiem vienuviet uzskaitīt un pārvaldīt savus atvieglojuma saņemšanai pieteiktos identifikācijas līdzekļus, atvieglojuma devējiem AVIS darba vide veikt elektronisku atvieglojumu un to prioritāšu uzskaiti, administrēšanu un pārvaldību un atvieglojuma pakalpojumu sniedzējiem iespēju AVIS darba vide pārvaldīt savas identifikācijas un darījumu sistēmas, ka ari sniegto atvieglojuma darījumu datus;
 3. Attīstīt portālu www.latvija.lv un atvērt to komersantiem, nodrošinot iespēju komersantiem ievietot, sniegt un uzturēt klientiem savus e-pakalpojumus valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv jauna, uz lietotāju pieredzi balstīta klienta darba vide, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (PSPP) izstrādāto portāla www.latvija.lv dizainu;
 4. Nodrošināt VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājumu un veicināt valsts pārvaldes attālinātas konsultācijas pakalpojuma pieejamību, turpinot PIKTAPS 2 projekta uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, nodrošinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājumu, attālinātas un personificētas iestādes specialista konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotajiem VPVKAC paplašinātajā tīklā, kas ietver gan pakalpojumu centrus, gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, gan mobilas VPVKAC brigādes, kuras klientus apkalpo izbraukuma.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 16 darbības procesi;
 2. Pilnveidotas trīs atvērtas informācijas sistēmu koplietošanas platformas - AVIS, portals www.latvija.lv un VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājums;
 3. Funkcionāli uzlabots AVIS e-pakalpojums, nodrošinot iespēju atvieglojuma saņēmējam pārvaldīt savus identifikācijas līdzekļus;
 4. Pilnveidots VPVKAC koplietošanas pakalpojums “attālinātais ierēdnis”.

Papildus projekta iznākuma radītājiem projekta īstenošanas laikā tiks veiktas projekta publicitātes darbības:

 1. Informatīvais plakāts (4 gab.);
 2. Aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.lnb.lv  un www.ventspils.lv tīmekļvietnēs (4 gab.).

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 694 350 euro, no kā  3 140 197,50 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši, sākot no 2021. gada 15.jūnija līdz 2023. gada 14.decembrim.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 3. Ventspils pilsētas dome

 

Kontaktpersona:

Iluta Kriškijāne
Projekta vadītāja
Tālr.: 20206589
E-pasts: lluta.Kriskijane@varam.gov.lv

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Ir izstrādāts un saskaņots AVIS 2.kārtas arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un sagatavots darba uzdevums AVIS 2.kārtas 1.laidiena programmatūras izstrādei, lai attīstītu PIKTAPS 2 projekta īstenošanas gaitā izstrādāto AVIS centralizēto platformu.

Portāls www.latvija.lv

Sagatavots un 02.07.2021 izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” (atkārtoti izsludināts 18.11.2021.). Izsludinātā iepirkuma ietvaros plānota portāla www.latvija.lv attīstība.

VPVKAC

Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts. Tiek gatavots iepirkums VPVKAC programmnodrošinājuma papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.