Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

Projekta virsmērķis

Nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv), pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti.

Projekta mērķi:

 1. Pilnveidot Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) funkcionalitāti. 
 2. Nodrošināt iedzīvotājiem ātru un ērtu piekļuvi komersantu sniegtajiem pakalpojumiem portālā www.latvija.lv.
 3. Attīstīt VPVKAC, nodrošinot pakalpojumu pārvaldības risinājumu un palielinot valsts pārvaldes attālinātās konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Projekta galvenās darbības

 1. Nodrošināt projekta administratīvo vadību, vadīt projekta mērķu sasniegšanu ar pieejamiem resursiem un nodrošināt projekta darbību izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu, kā arī regulāri publicēt informāciju par projektu VARAM tīmekļvietnē;
 2. Pilnveidot AVIS, funkcionāli attīstot VARAM projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta" (PIKTAPS 2) izstrādāto un ieviesto AVIS centralizēto platformu un nodrošinot iespēju komersantiem īstenot komersantu lojalitātes programmas, iedzīvotājiem vienuviet uzskaitīt un pārvaldīt savus atvieglojuma saņemšanai pieteiktos identifikācijas līdzekļus, atvieglojuma devējiem AVIS darba vide veikt elektronisku atvieglojumu un to prioritāšu uzskaiti, administrēšanu un pārvaldību un atvieglojuma pakalpojumu sniedzējiem iespēju AVIS darba vide pārvaldīt savas identifikācijas un darījumu sistēmas, ka ari sniegto atvieglojuma darījumu datus;
 3. Attīstīt portālu www.latvija.lv un atvērt to komersantiem, nodrošinot iespēju komersantiem ievietot, sniegt un uzturēt klientiem savus e-pakalpojumus valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv jauna, uz lietotāju pieredzi balstīta klienta darba vide, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (PSPP) izstrādāto portāla www.latvija.lv dizainu;
 4. Nodrošināt VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājumu un veicināt valsts pārvaldes attālinātas konsultācijas pakalpojuma pieejamību, turpinot PIKTAPS 2 projekta uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, nodrošinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājumu, attālinātas un personificētas iestādes specialista konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotajiem VPVKAC paplašinātajā tīklā, kas ietver gan pakalpojumu centrus, gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, gan mobilas VPVKAC brigādes, kuras klientus apkalpo izbraukuma.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 16 darbības procesi;
 2. Pilnveidotas trīs atvērtas informācijas sistēmu koplietošanas platformas - AVIS, portals www.latvija.lv un VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājums;
 3. Funkcionāli uzlabots AVIS e-pakalpojums, nodrošinot iespēju atvieglojuma saņēmējam pārvaldīt savus identifikācijas līdzekļus;
 4. Pilnveidots VPVKAC koplietošanas pakalpojums “attālinātais ierēdnis”.

Papildus projekta iznākuma radītājiem projekta īstenošanas laikā tiks veiktas projekta publicitātes darbības:

 1. Informatīvais plakāts (4 gab.);
 2. Aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.lnb.lv  un www.ventspils.lv tīmekļvietnēs (4 gab.).

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 694 350 euro, no kā  3 140 197,50 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši, sākot no 2021. gada 15.jūnija līdz 2023. gada 14.decembrim.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 3. Ventspils pilsētas dome

 

Kontaktpersona:

Uģis Jurševics
Projektu pārvaldības departamenta direktors
Tālr.: 66016790
E-pasts: Ugis.Jursevics@varam.gov.lv

Veiksmīgi ir noslēgts projekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”
 

AVIS

AVIS izstrāde tika veikta 3 kārtās.

23.02.2022. tika noslēgts līgums par AVIS  pilnveidi (2.kārtas 1.daļa), kura ietvaros ir veikta AVIS migrēšana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūru, ir izstrādāti papildinājumi Braukšanas maksas atvieglojumu informācijas sistēmas integrācijas atbalstam ar AVIS, izstrādāts AVIS pašapkalpošanās portāls, kas pieejams produktīvajā vidē, kā arī izstrādāti atvieglojumu moduļa papildinājumi. 30.09.2022. tika noslēgta AVIS pilnveides 2.kārtas 1.daļas izstrāde.

26.09.2022 tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 2. daļas izstrādi. Tās ietvaros ir plānots pilnveidot AVIS pašapkalpošanās portālā esošo funkcionalitāti, veikt integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai AVIS spētu izgūt nepieciešamos atvieglojumu norādījumu datus, izmantojot ārējos datu devējus. AVIS 2.kārtas 2.daļas izstrādes darbi ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

25.05.2023. paralēli projekta īstenošanai VARAM tika izveidota AVIS attīstības virzības vadības grupa, kuras ietvaros tika noteikti Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas tālākas stratēģiskās attīstības mērķi un pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, ierosināti priekšlikumi par tālāku Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas attīstīšanu un pilnveidi. Darba grupā piedalījās pārstāvji no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Valmieras novada pašvaldības, Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.  

18.09.2023. tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 3. daļas izstrādi, nodrošinot AVIS programmatūras pilnveides 2.kārtas noslēgšanu.  

AVIS risinājuma ietvaros tika:

1. izstrādāta integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (turpmāk - DAGR), lai nodrošinātu elektroniskā atvieglojumu pārvaldības procesā intensīvi izmantoto datu pieprasījumu ātrdarbīgu apstrādi, neveidojot individuālas datu apmaiņu saskarnes ar valsts iestāžu reģistriem un IS, lai varētu veikt precīzu atvieglojumu norādījumu uzskaiti, pārvaldību un izpildi;

2. nodrošināta darba vide atvieglojumu devējiem, kurā iespējams elektroniski piešķirt, prioritizēt un pārvaldīt atvieglojumu norādījumus, administrēt atvieglojumu saņēmēju personas grupas un izsniegtos identifikācijas līdzekļus, kā arī pārskatīt izmantoto atvieglojumu darījumu datus;

3. nodrošināta darba vide atvieglojumu pakalpojumu sniedzējam, lai administrētu savas identifikācijas un darījumu sistēmas, kuras integrētas ar AVIS, pakalpojumu nodrošināšanas vietas, kā arī pārvaldītu sniegto atvieglojumu darījumu datus;

4. pilnveidota AVIS administratora darba vide, atbilstoši nepieciešamajiem funkcionālajiem uzlabojumiem;

5. pilnveidota atvieglojumu prioritāšu definēšanas un administrēšanas funkcionalitāti;

6. radīta iespēja iedzīvotājiem, atvieglojumu saņēmējiem portālā Latvija.gov.lv saņemt personalizētu informāciju par pieejamiem atvieglojumiem un vienuviet uzskaitīt un pārvaldīt savus individuālos identifikācijas līdzekļus;

7. pilnveidotas sistēmas atskaites, atbilstoši sistēmas lietotāju vajadzībām.
 

Portāls Latvija.gov.lv  

 Portāla Latvija.gov.lv pilnveide tika veikta 2. laidienos:

 1. No 2022. gada aprīļa līdz 2022.gada decembrim noritēja Latvija.gov.lv pilnveides 1.laidiena izstrādes darbi. Sākot ar 2023. gada 30. janvāra produktīvajā darbībā ir ieviests portāla Latvija.gov.lv jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sadaļā. 
 2. No 2023.gada janvāra līdz 2023. gada novembrim tika veikta  portāla Latvija.gov.lv 2.laidiena izstrāde. 2023.gada novembrī un decembrī produktīvā darbībā ieviests portāla jaunais dizainu visās sadaļās, veikta pakalpojumu kataloga un dzīves situāciju satura atspoguļošana portālā no Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) jaunajā dizainā. Tāpat produkcijā Latvija.gov.lv lietotāja darba vietā uzstādīts Personas datu pārlūkošanas pakalpojums un noris tā papildināšanu ar personas datiem, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR).

Abos laidienos īstenota portāla Latvija.gov.lv arhitektūras modernizēšana un veiktie darbi ir uzlabojuši portāla pieejamība mobilajās iekārtās, e-adreses sarakstes tīmekļa pakalpju veiktspēju un kopumā modernizējuši portālā izmantotās tehnoloģijas un risinājumus.

Paralēli atbilstoši noslēgtam līgumam par Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma attīstīšanu, izstrādāti risinājuma pilnveidojumi, lai modernizētu tā arhitektūru un uzlabotu veiktspēju saistībā ar oficiālās elektroniskās adreses lietošanas apjoma pieaugumu. Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma pilnveidošanu pabeigta 2023.gada decembrī.

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" – portāla iespēju paplašināšanai atbilstoši projekta aktivitātēm, papildinot tiesisko regulējumu ar iespējām Latvija.gov.lv piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam un portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem.
 

VPVKAC

Tika noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību šīs projekta darbības īstenošanai. Kā arī tika veikts iepirkums "Programmēšanas darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei”, kas paredzēts, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, izstrādājot attālināta ierēdņa videoiezvana moduli, vienoto iestāžu speciālistu pieejamības rindu pārvaldības sistēmu, kā arī palielinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma veiktspēju.

Ir veiksmīgi noslēgušies izstrādes darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei, ekspluatācijā, kas ietver videozvanu ierakstīšanas un pēcapstrādes funkcionalitāti. Ir paaugstināta infrastruktūras veiktspēja, kā arī izveidota plaša auditācijas sistēma, kas paaugstina gan risinājuma drošību, gan ļauj daudz ātrāk un precīzāk konstatēt un novērst novirzes VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma darbībā, ja tādas rodas. Pabeigts darbs pie VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma e-pakalpojuma izveides un integrācijas jaunajā Latvija.gov.lv portāla infrastruktūrā.

2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs" parakstīja sadarbības līgumu par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” aktivitāšu īstenošanā.

Sadarbības līgums paredz “Jelgavas digitālā centra” iesaistīšanos sekojošu aktivitāšu īstenošanā:

1. AVIS 2. kārtas programmatūras attīstības biznesa vajadzību definēšana Projekta laikā.

2. Dalība AVIS 2. kārtas programmatūras izstrādes darba grupā, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem sistēmas programmatūras uzlabojumiem / pilnveidojumiem, kā arī priekšlikumu sniegšana VARAM par nepieciešamajiem grozījumiem AVIS izstrādes tehniskajā specifikācijā un / vai darba uzdevumā.

3. AVIS 2. kārtas veiktspējas prasību definēšana.

4. Atbalsta sniegšana AVIS kārtas programmatūras ieviešanai produktīvajā darbībā.

5. AVIS 2. kārtas programmatūras akcepttestēšana (funkcionalitāte, saskarnes, veiktspēja, u.c.) un akcepttestēšanas rezultātu pārskata sagatavošana un iesniegšana VARAM.

6. AVIS sistēmas administratora funkciju pildīšana Projekta īstenošanas laikā.

7. AVIS lietotāju loka paplašināšana projekta īstenošanas laikā, organizējot un vadot vismaz 5 (piecus) pasākumus potenciālajiem AVIS sistēmas lietotājiem (piemēram, atvieglojumu devējiem – pašvaldībām).

8. Atbalsta sniegšana jauniem AVIS sistēmas lietotājiem, uzsākot integrāciju ar AVIS sistēmu, jauno sistēmas lietotāju konsultēšana par veicamajām darbībām sistēmas lietošanas uzsākšanai.

9. Lietotāju atbalsta zvanu centra izveidošana un darbības nodrošināšana projekta īstenošanas laikā, tostarp izveidojot AVIS atbalsta centra tālruņa nr.

Aktivitāšu īstenošanai piešķirtais finansējums: 270 200,00 euro. Plānotais līguma izpildes laiks: 31.08.2023. – 13.12.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs"

Paveiktās aktivitātes uz 2023. gada 24. novembri projektā Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

Akcepttesti un testēšana

1. Izveidots testu reģistrs, kur katram testam piešķirts unikāls identifikators.

2. Testu reģistrā apkopoti visi testi, kas jāveic, atbilstoši PPS minētajām prasībām.

3. Izveidots reģistrs testēšanas rezultātiem un problēmu ziņojumiem.

4. Turpinās testu izpilde, un veikta to rezultātu un problēmu ziņojumu reģistrēšana (pašlaik reģistrēti 5 problēmu ziņojumi un izpildīti 58 testi).

5. Risināts pieejas nodrošināšanas jautājums.

6. Turpinās darbs pie testa reģistra papildināšanas atbilstoši dokumentam "Koplietošanas risinājuma “Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma” papildinājumu izstrāde un uzturēšana”.

Komunikācijas plāna aktivitātes

1. No 24. novembra līdz 7. decembrim piecās Latvijas pašvaldībās – Liepājā, Mārupē, Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā – tiek rīkoti informatīvi semināri pašvaldību pārstāvjiem par AVIS ieviešanu pašvaldībās. Tēmas: AVIS likumiskais ietvars; Kas ir AVIS?; Kādas priekšrocības nodrošina AVIS?; Kādi būs pašvaldību ieguvumi un pienākumi?; AVIS ieviešanas projekta 1. un 2. kārtas saturs; Ierosinājumi 3. kārtas saturam. Katram semināram tiek nodrošināta tiešraide Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē www.lps.lv. Uzaicinājumi uz informatīvajiem semināriem nosūtīti visām Latvijas pašvaldībām.

2. Izstrādāts Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas logotips un tā vizuālās identitātes pielietojuma vadlīnijas.

3. Izveidots informatīvs A2 formāta plakāts “Kas ir AVIS”, pašvaldību informēšanai par projektu.

4. Turpinās darbs pie video izveides par AVIS.

5. Turpinās darbs pie vienota komunikācijas plāna parauga izstrādes, sniedzot pilotpašvaldībām precīzas un saprotamas vadlīnijas komunikācijai ar iedzīvotājiem.

Aktivitātes veiktas pamatojoties uz 2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" parakstā sadarbības līguma par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanā.

logo

Turpinās visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.
 

AVIS

AVIS izstrādi ir paredzēts veikt 3 kārtās.

23.02.2022. tika noslēgts līgums par AVIS  pilnveidi (2.kārtas 1.daļa), kura ietvaros ir veikta AVIS migrēšana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūru, ir izstrādāti papildinājumi Braukšanas maksas atvieglojumu informācijas sistēmas integrācijas atbalstam ar AVIS, izstrādāts AVIS pašapkalpošanās portāls, kas pieejams produktīvajā vidē, kā arī izstrādāti atvieglojumu moduļa papildinājumi. 30.09.2022. tika noslēgta AVIS pilnveides 2.kārtas 1.daļas izstrāde.

 

26.09.2022 tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 2. daļas izstrādi. Tās ietvaros ir plānots pilnveidot AVIS pašapkalpošanās portālā esošo funkcionalitāti, veikt integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai AVIS spētu izgūt nepieciešamos atvieglojumu norādījumu datus, izmantojot ārējos datu devējus. AVIS 2.kārtas 2.daļas izstrādes darbi ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

25.05.2023. paralēli projekta īstenošanai VARAM ir izveidota AVIS attīstības virzības vadības grupa , kuras uzdevumi ir:

 • noteikt Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas tālākas stratēģiskās attīstības mērķus un pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai;
 • ierosināt priekšlikumus par tālāku Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas attīstīšanu un pilnveidošanu;
 • izstrādāt atvieglojumu piemērošanas politikas iniciatīvas, kas vērstas uz Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas lietotāju loka paplašināšanu;
 • piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanas virsuzraudzībā stratēģiskā un nacionālā līmenī.

Darba grupas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Valmieras novada pašvaldības, Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.  

30.06.2023. Ir saņemta AVIS 2.kārtas 2.daļas gala nodevumu dokumentācija un uzsākts darbs pie AVIS 2.daļas 3.kārtas iepirkuma veikšanas, nodrošinot AVIS programmatūras pilnveides 2.kārtas noslēgšanu

 

Portāls www.latvija.gov.lv  

Saskaņā ar noslēgto līgumu par portāla Latvija.gov.lv pilnveidi, 2022. gada nogalē noslēdzās portāla Latvija.lv 1.laidiena izstrādes darbi. No 2023. gada 30. janvāra produktīvajā darbībā ir ieviests portāla Latvija.lv jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sadaļā. Veiktie darbi ir uzlabojuši portāla pieejamība mobilajās iekārtās, e-adreses sarakstes tīmekļa pakalpju veiktspēju un kopumā modernizējuši portālā izmantotās tehnoloģijas un risinājumus.

Kopš 2023.gada janvāra ir uzsākts darbs pie 2.laidiena izstrādes, ko plānots pabeigt līdz 2023. gada 31. oktobrim un ieviešanu produktīvā darbībā līdz 2023.gada 30.novembrim. Tas ļaus pakāpeniski ieviest jauno dizainu visās portāla sadaļās, kā arī tiks veikta pakalpojumu kataloga un dzīves situāciju satura atspoguļošana portālā no VIRSIS jaunajā dizainā, Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izstrāde un izvietošana lietotāja darba vietā, t.sk. pilnvarojuma skats. Izstrādes darbi ietvers arī izmaiņas arhitektūrā noteiktajā tvērumā.

Tāpat atbilstoši noslēgtam līgumam par Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma attīstīšanu, tiek izstrādāti risinājuma pilnveidojumi, lai modernizētu tā arhitektūru un uzlabotu veiktspēju saistībā ar oficiālās elektroniskās adreses lietošanas apjoma pieaugumu. Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma pilnveidošanu paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 31. oktobrim un ieviešanu produktīvā darbībā līdz 2023.gada 30.novembrim.

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir:

 1. likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800) - lai pilnveidotu portāla Latvija.gov.lv darbības funkcionalitāti, likumprojektā iekļaujot deleģējumu Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izveidei, lai nodrošinātu personas tiesības uz personas datu aizsardzību un personas datu pārvaldību, kurā pēc personas pieprasījuma vienuviet tiks atspoguļota informācija no valsts informācijas sistēmām par personu;
 2. grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" (23-TA-1230) – portāla iespēju paplašināšanai atbilstoši projekta aktivitātēm, papildinot tiesisko regulējumu ar iespējām Latvija.gov.lv piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam un portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem.

 

VPVKAC

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību šīs projekta darbības īstenošanai. Ir veikts iepirkums "Programmēšanas darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei”, ka paredzēts, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, izstrādājot attālināta ierēdņa videoiezvana moduli, vienoto iestāžu speciālistu pieejamības rindu pārvaldības sistēmu, kā arī palielinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma veiktspēju. Noslēgts sadarbības līgums par pakalpojuma pārvaldības risinājuma pilnveidi/izstrādi.

Notiek izstrādes darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei, ekspluatācijā, ir nodots pirmais papildinātais laidiens, kas ietver videozvanu ierakstīšanas un pēcapstrādes funkcionalitāti. Ir paaugstināta infrastruktūras veiktspēja, kā arī izveidota plaša auditācijas sistēma, kas paaugstina gan risinājuma drošību, gan ļauj daudz ātrāk un precīzāk konstatēt un novērst novirzes VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma darbībā, ja tādas rodas. Tiek turpināts darbs pie VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma e-pakalpojuma izveides un integrācijas jaunajā latvija.lv portāla infrastruktūrā.

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

AVIS izstrādi ir paredzēts veikt 3 kārtās.

23.02.2022. tika noslēgts līgums par AVIS  pilnveidi (2.kārtas 1.daļa), kura ietvaros ir veikta AVIS migrēšana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūru, ir izstrādāti papildinājumi Braukšanas maksas atvieglojumu informācijas sistēmas integrācijas atbalstam ar AVIS, izstrādāts AVIS pašapkalpošanās portāls, kas pieejams produktīvajā vidē, kā arī izstrādāti atvieglojumu moduļa papildinājumi. 30.09.2022. tika noslēgta AVIS pilnveides 2.kārtas 1.daļas izstrāde.

26.09.2022 tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 2. daļas izstrādi. Tās ietvaros ir plānots pilnveidot AVIS pašapkalpošanās portālā esošo funkcionalitāti, veikt integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai AVIS spētu izgūt nepieciešamos atvieglojumu norādījumu datus, izmantojot ārējos datu devējus. AVIS 2.kārtas 2.daļas izstrādes darbi ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

Projekta ietvaros norisinās komunikācija ar Daugavpils, Liepājas, Jelgavas un Jūrmalas valstspilsētu pašvaldībām, kā arī Saulkrastu un Ropažu novada pašvaldībām, lai iesaistītu tās AVIS pašapkalpošanās portāla testēšanā, nodrošinot noteikta atvieglojuma administrēšanu.
 

Portāls www.latvija.lv

Saskaņā ar noslēgto līgumu par portāla Latvija.lv pilnveidi, 2022. gada nogalē noslēdzās portāla Latvija.lv 1.laidiena izstrādes darbi. No 2023. gada 30. janvāra produktīvajā darbībā ir ieviests portāla Latvija.lv jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sadaļā. Veiktie darbi ir uzlabojuši portāla pieejamība mobilajās iekārtās, e-adreses sarakstes tīmekļa pakalpju veiktspēju un kopumā modernizējuši portālā izmantotās tehnoloģijas un risinājumus.

Ir uzsākts darbs pie 2.laidiena izstrādes, ko plānots pabeigt līdz 2023. gada 31. augustam. Tas ļaus pakāpeniski ieviest jauno dizainu visās portāla sadaļās, kā arī tiks veikta pakalpojumu kataloga un dzīves situāciju satura atspoguļošana portālā no VIRSIS jaunajā dizainā, Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izstrāde un izvietošana lietotāja darba vietā, t.sk. pilnvarojuma skats. Izstrādes darbi ietvers arī izmaiņas arhitektūrā noteiktajā tvērumā.

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800). Lai pilnveidotu portāla Latvija.lv darbības funkcionalitāti, likumprojektā iekļaujot deleģējumu Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izveidei, lai nodrošinātu personas tiesības uz personas datu aizsardzību un personas datu pārvaldību, kurā pēc personas pieprasījuma vienuviet tiks atspoguļota informācija no valsts informācijas sistēmām par personu.

VPVKAC

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību šīs projekta darbības īstenošanai. Ir izsludināts iepirkums "Programmēšanas darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei”, kas noslēgsies 13.02.2023. Tas ļaus turpināt PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, izstrādājot attālināta ierēdņa videoiezvana moduli, vienoto iestāžu speciālistu pieejamības rindu pārvaldības sistēmu, kā arī palielinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma veiktspēju.

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Lai izveidotu iedzīvotājiem, iestādēm, komersantiem viegli saprotamu atvieglojumu pārvaldības sistēmu atvieglojumu darījumiem, kas balstīti uz personas vai personai izsniegtā identifikācijas līdzekļa identificēšanu atvieglojuma piemērošanas brīdī un nodrošina precīzu atvieglojuma norādījumu izpildi, uzskaiti un administrēšanu, Saeimā galīgajā lasījumā 23.09.2021. tika pieņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums, kas stājās spēkā 01.01.2022.

Saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 9. panta ceturto daļu Ministru kabinets nosaka Atvieglojumu vienotā informācijas sistēmā  iekļaujamo datu apjomu un datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētie subjekti sniedz datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību un informācijas sistēmas darbības principus. Uz minētā deleģējuma pamata tika izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 21.12.2021. noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”, kas stājās spēkā 01.01.2022.

Savukārt Ministru kabineta 22.03.2022.noteikumi Nr. 189 “Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.189) tika izstrādāti saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 10.panta pirmo un trešo daļu, lai noteiktu tiesisko regulējumu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas atvēršanai tādiem komersantiem (atvieglojuma devējiem), kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. MK noteikumi Nr.189 nosaka atbilstības kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēts un pieņemts lēmumus par tāda atvieglojuma devēja - komersanta – piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai, kuram nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kārtību par komersantam piešķirtās informācijas sistēmas piekļuves atcelšanu, tādējādi nodrošinot tiesisko bāzi informācijas sistēmas atvēršanai komersantiem no 2024.gada. MK noteikumi Nr.189 stājās spēkā 25.03.2022.

23.02.2022 ir noslēgts līgums par AVIS pilnveidi (2.kārtas 1.daļa). Tā ietvaros notiek izstrādes darbi, kur tiek funkcionāli attīstīts un pilnveidots AVIS pašapkalpošanās portāls. Papildinājumu testēšanas nolūkos ir uzrunātas lielākās valstspilsētu pašvaldības, nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu pašvaldības iesaisti un sagatavošanos AVIS pašapkalpošanās portāla lietošanā. Norit darbs pie pašvaldību informēšanas par AVIS lietošanu un izmantojamības iespējām. Paralēli AVIS pašapkalpošanās portāla izstrādei, notiek AVIS 2.kārtas 2. un 3. darba uzdevumu saskaņošanas process, lai veiktu AVIS portāla un to papildinājumu tālākās attīstības izstrādi.


Portāls www.latvija.lv

08.04.2022 noslēgts līgums par portāla www.latvija.lv pilnveidi un ir uzsākti izstrādes darbi. To ietvaros līdz 2023. gada beigām plānots veikt e-adreses klienta sistēmas uzlabojumus, nodrošināt Latvija.lv jaunā dizaina ieviešanu portāla 1.lapā, t.sk., nodrošinot pieejamību caur mobilajām iekārtām, kā arī pāriet uz atvērtā koda risinājumu, konteinerizāciju un mikroservisu izmantošanu.

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800), kura mērķis ir paplašināt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. pantā noteikto portāla Latvija.lv tvērumu, nodrošinot iespēju izvietot savus sniegtos pakalpojumus portālā Latvija.lv ne tikai valsts pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, bet arī komersantiem.

VPVKAC

Par VPVKAC pakalpojumu vadības sistēmas (IS) arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekta izstrādi 03.02.2021 noslēgts līgums. Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC IS arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un tiek gatavots iepirkums VPVKAC IS  papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Ir izstrādāts un saskaņots AVIS 2.kārtas arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un sagatavots darba uzdevums AVIS 2.kārtas 1.laidiena programmatūras izstrādei, lai attīstītu PIKTAPS 2 projekta īstenošanas gaitā izstrādāto AVIS centralizēto platformu.

Portāls www.latvija.lv

Sagatavots un 02.07.2021 izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” (atkārtoti izsludināts 18.11.2021.). Izsludinātā iepirkuma ietvaros plānota portāla www.latvija.lv attīstība.

VPVKAC

Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts. Tiek gatavots iepirkums VPVKAC programmnodrošinājuma papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.