Publiskās diskusijas "Eiropas Savienības klimatneitralitāte - kas tas ir, kāpēc tā vajadzīga un kā to sasniegt" materiāli

Eiropas Savienības klimatneitralitāte – kas tas ir, kāpēc tā vajadzīga un kā to sasniegt?

2019.gada 4.jūnijā, Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulv. 28, 1. stāvā

 
DIENAS KĀRTĪBA

 

14.00 – 14.30

Reģistrācija

 

14.30 – 14.35

 

Atklāšana. Artūrs Toms Plešs, VARAM Parlamentārais sekretārs

 

 

14.35 – 15.00

 

Eiropas Komisijas vīzija par Eiropas Savienības modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku

Artur Runge–Metzger, Eiropas Komisijas Klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktors

 

PREZENTĀCIJA 

15.00 – 15.50

 

Diskusija: Tuvākie darbi un gaidāmās pārmaiņas Eiropas Savienības klimatneitralitātes sasniegšanai

Piedalās: Artur Runge–Metzger, Eiropas Komisijas Klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktors; Artūrs Toms Plešs,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs; Dins Merirands, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
Andrejs Apaņuks, Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors;
Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors.

Diskusijas galvenie jautājumi:

1)    Kā panākt ES klimatneitralitāti, vienlaikus stiprinot ES ekonomikas konkurētspēju?

2)    Kāda varētu būt tehnoloģiju un kāda varētu būt uzņēmumu un patērētāju loma pārejā uz ES klimatneitralitāti?

 

 

15.50 – 16.05

 

Latvijas progress virzībā uz klimatneitralitāti

Ilze Prūse, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore

 

PREZENTĀCIJA

16.05 – 16.55

Diskusija: Latvijas iespējamais ceļš uz klimatneitralitāti

Piedalās: Ieva Tetere, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja vietniece un SEB bankas valdes priekšsēdētāja; Aija Timofejeva,
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis; Jānis Brizga, “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs; Kristaps Klauss, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības padomes pārstāvis un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;
Ingus Rūtiņš, pārstāvis no Latvijas Darba Devēju konfederācijas un biedrības “Auto asociācija” viceprezidents.

Diskusijas galvenie jautājumi:

1)    Kādi nosacījumi un pasākumi ieviešami pārejas uz Latvijas klimatneitralitāti iespējamībai?

2)    Kāda varētu būt dažādu Latvijas tautsaimniecības nozaru un pārvaldes līmeņu, institūciju un organizāciju loma pārejā uz klimatneitralitāti?

 

 

16.55-17.00

Noslēgums, diskusiju kopsavilkums

PASĀKUMA
VIDEOIERAKSTS