Informatīvie pasākumi projektu iesniedzējiem

     

Seminārs

par projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem
aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Rēzekne – 1.jūnijs, plkst. 10:00
Rēzeknes novada pašvaldības telpās, Atbrīvošanas aleja 95

Brocēni – 4.jūnijs, plkst. 10:00
Brocēnu novada domes telpās, Lielcieceres iela 3

Rīga – 7. jūnijs, plkst. 10:00
Peldu iela 25, 409.telpa

Semināra programma

10.00 – 10.20 Semināra dalībnieku reģistrācija
 
10.20 – 10.35 Eiropas Savienības fondu projektu ieviešana – tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam (aktuālā informācija, ņemot vērā visas izmaiņas tiesību aktos līdz 2010.gada maijam un plānotās izmaiņas)

10.35 – 11.00 Aktivitātes ieviešanas laika grafiks, finanšu līdzekļu pieejamība (aizņēmumi, galvojumi), projektu ieviešanas shēma

11.00 – 11.20 Valsts atbalsta nosacījumi (Altmark) – līgums vai lēmums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu

11.20 – 11.40 Tehniski ekonomiskais pamatojums, detalizācijas aktivitātes projektiem, vispārīgie jautājumi

11.40 – 12.00 Pārtraukums

12.00 – 12.30 Projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju detalizēts izklāsts, projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana

12.30 – 12.40 Iepriekšējās projektu iesniegumu kārtas vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā

12.40 – Jautājumi, diskusijas

Par dalību semināros, lai nodrošinātu materiālu pieejamību, Vides ministrija lūdz informēt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: Laura.Bramane@vidm.gov.lv. Vienlaikus aicinām sūtīt specifiskos jautājumus uz e-pastu: esfondi@vidm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā.