Semināru cikls

par projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

 Jelgava – 5.maijs, plkst. 10:00
Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava

Preiļi – 10.maijs, plkst. 11:00
Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Skrundā – 16.maijs, plkst. 11:00
Skrundas kultūras nams, Lielā iela 1a, Skrunda

Cēsis – 18.maijs, plkst. 10:00
CFLA Vidzemes reģiona nodaļa, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs

Rīga – 24.maijs, plkst. 10:00
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, Peldu iela 25, 409.telpa

Semināra programma

10.00 – 10.20 Semināra dalībnieku reģistrācija

I daļa – projekta sagatavošana un iesnieguma iesniegšana (VARAM)

10.20 – 10.50 Eiropas Savienības fondu projektu ieviešana:

 • tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam (aktuālā informācija, ņemot vērā visas izmaiņas tiesību aktos līdz 2010.gada novembrim un plānotās izmaiņas)

 • maksājumu virzības process, naudas plūsmas prognozes sastādīšana, finanšu plūsmas nodrošināšana, apgrozāmie līdzekļi.

10.50 – 11.10 Prasības projekta iesniedzējiem:

 • sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (Līgums vai lēmums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu),
 • ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu piederība
 • izmaiņas Aģentūru likumā.

11.10 – 11.30 Aktivitātes nosacījumi:

 • detalizācija aktivitātes projektiem;
 • tehniski ekonomiskais pamatojums;
 • izmaksu attiecināmība (TEP un iesniegumā);
 • Finanšu analīze (makroekonomiskie rādītāji, finanšu līdzekļu pieejamība (aizņēmumi, galvojumi),).

11.30 – 12.00 projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana:

 • vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai;
 • projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji,
 • biežākās kļūdas iesniegumu aizpildīšanā;
 • aktivitātes ieviešanas laika grafiks.

12.00 – 12.30 Pārtraukums

II daļa – projekta ieviešana

 12.30 – 13.30 projektu ieviešanas shēma (CFLA)

 • civiltiesiskais līgums/vienošanās par projekta ieviešanu
 • projekta vadība
 • iepirkumi
 • pārbaudes
 • grozījumi līgumā/vienošanās par projekta ieviešanu;

13.30 – 14.00 izmaiņas projekta aktivitātēs (VARAM):

 • projekta finanšu ietaupījuma izmantošanas iespējas
 • TEP akcepta precizēšana/papildināšana
 • projekta fizisko indikatoru izmaiņu pamatojums un atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai.

14.00 – Jautājumi, diskusijas

Par dalību semināros, lai nodrošinātu materiālu pieejamību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz informēt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: Maija.Gleizde@varam.gov.lv.

Vienlaikus aicinām sūtīt specifiskos jautājumus uz e-pastu: esfondi@varam.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas arī semināra laikā.

Semināra prezentācijas

Semināru laikā uzdotie jautājumi un atbildes