Reģionālo semināru cikla programma   

Projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi

3.5.1.2.1. apakšktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”  

Jēkabpils – 2008. gada 10. oktobris
PVD Jēkabpils pārvalde, Brīvības iela 88 

Īvandes muiža – 2008. gada 13. oktobris
Kuldīgas raj., Īvandes pagasts 

Mūrmuiža – 2008. gada 15. oktobris
Valmieras raj., Kauguru pagasts, Pagastmāja  

Rīga – 2008. gada 16. oktobris
Vides ministrija, 4. stāva zāle, Peldu iela 25

 

9.30 – 10.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.30

ES fondu projektu ieviešana – tiesiskais ietvars 2007. – 2013. gadam *

10.30 – 11.00

Apakšaktivitātes ieviešanas laika grafiks *

11.00 – 11.30

Projektu ieviešanas nosacījumi *

11.30  12.00

Kafijas pauze

12.00 – 12.30

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji *

12.30 – 13.00

Finanšu līdzekļu pieejamība un projektu ieviešanas shēma *

13.00 – 13.30

Iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā *

 

* Semināra prezentācija pieejama, uzklikšķinot uz attiecīgās tēmas