INFORMATĪVAIS SEMINĀRS Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

Datums: 2008.gada 7.jūlijs
Laiks: 14:00 -15:40
Norises vieta: Vides ministrija, 301.telpa, Peldu iela 25, Rīga.

 

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS
Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

 

PROGRAMMA

13:50 - 14:00 Ierašanās, reģistrācija

14:00 – 14:10 3.4.1.6.aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" tiesiskais ietvars Vides ministrijas Investīciju departamenta Investīciju stratēģijas nodaļas pārstāvis

14:10 – 14:30 Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Vides ministrijas Projektu sagatavošanas departamenta Projektu koordinācijas nodaļas pārstāvis

14:30 – 14:50 Finanšu līdzekļu pieejamība Vides ministrijas Investīciju departamenta Finanšu vadības nodaļas pārstāvis

14:50 – 15:30 Informācija par projekta iesnieguma aizpildīšanu Vides ministrijas Projektu sagatavošanas departamenta Projektu koordinācijas nodaļas pārstāvis

15:30 – 15:40 Jautājumi, semināra noslēgums