Informatīvie pasākumi projektu iesniedzējiem

   

Informatīvs seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem

Par projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 30.09.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"".

2009.gada 10.februārī, plkst.10:00 Vides ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 13.gs.zālē

Programma:

  • ES fondu projektu ieviešana – tiesiskais ietvars 2007.-2013. gadam;

  • Aktivitātes ieviešanas laika grafiks;

  • Projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju detalizēts izklāsts;

  • Līgumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

  • Finanšu līdzekļu pieejamība, projektu ieviešanas shēma;

  • Iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā.