Seminārs notiks 2011.gada 15.decembrī plkst. 10:00, Pasaules tirdzniecības centra „Rīga” telpās Rīgā, Elizabetes ielā 2.

Semināra darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

  • ES fondu projektu ieviešanas tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam (aktuālā informācija);

  • maksājumu virzības process;

  • prasības projekta iesniedzējiem;

  • aktivitātes nosacījumi;

  • projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana;

  • projektu ieviešanas shēma;

  • izmaiņas projektā tā ieviešanas gaitā.

Pirms semināra apmeklējuma, aicinām potenciālos projekta iesniedzējus iepazīties ar projektu iesniegumu aizpildīšanas vadlīnijām VARAM mājas lapā. Specifiskus, Jūs interesējošos, jautājumus pirms semināra var sūtīt uz e-pastu: esfondi@varam.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā, kā arī publicētas VARAM mājas lapā.

Semināra prezentācijas