Seminārs – diskusija “Transporta infrastruktūra un plānošana”

13.12.2019

Semināra mērķis bija apzināt kvalitatīvi plānotu un uzbūvētu transporta infrastruktūru ietekmējošos faktorus, un uzlabot iesaistīto pušu sadarbību visiem pieejama, vienota ceļu tīkla izveidei un uzturēšanai. Uz sarunu un viedokļu apmaiņu tika aicināti eksperti transporta un attīstības plānošanas jomā, lai  dalītos pieredzē un uzklausītu realizētos labās prakses piemērus.