Seminārs par LIFE programmas finansējuma apgūšanu. Otrā kārta.

29.04.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 24. aprīlī, notika LIFE programmas informatīvais seminārs par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu 2.kārtai. Semināra mērķis ir atbalstīt LIFE programmas finansējuma apgūšanu Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās.

Seminārs sniedza iespēju iegūt informāciju un izpratni par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un finansēšanas iespējām, saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt projektus, un, jo īpaši saņemt skaidras norādes attiecībā uz pieteikšanās procesu – prioritārās jomas, projektu veidi, finansēšanas mehānismi un finansējuma mērķi, kā arī par nacionālā līdzfinansējuma iespējām.

LIFE ir ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā. 2015. gadā LIFE projektu konkursa izsludināšana paredzēta 1. jūnijā. Projekti iesniedzami atbilstoši apakšprogrammai kādā no prioritātēm. Vides apakšprogramma ietver – vides un resursu efektivitāte; daba un bioloģiskā daudzveidība; vides pārvaldība un informācija. Savukārt klimata pasākumu apakšprogramma - klimata pārmaiņu mazināšana; klimata pārmaiņu adaptācija; klimata pārvaldība un informācija. 
 
Klimata pasākumu apakšprogramma ir ievērojams ES finansiālais ieguldījums klimata izmaiņā. Šajā apakšprogrammā finansējums klimata rīcības projektiem ir ievērojami lielāks salīdzinoši ar iepriekšējām LIFE kārtām. Vairāk par LIFE programmu un iepriekš notikušajiem semināriem informācija ŠEIT!

Semināra mērķauditorija ir ministriju un to pakļautībā esošo iestāžu darbinieki, reģionālās un vietējās pašvaldības, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, universitātes, izpētes institūti un konsultanti, kas darbojas saistībā ar vidi un klimata pārmaiņām.


Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

- par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv 
- par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv


Seminārs: VARAM  Peldu ielā 25., 409. telpā (lielā zāle) no plkst. 13:00 līdz 16.30.  

Semināra programma ŠEIT!

 

Semināra prezentācijas