Semināra darba kārtība

Video ieraksti. Seminārs par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu būvdarbu iepirkumos

  1. Latvijas būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints Miķelsons;
  2. Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktores vietniece Karina Truhanova;
  3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elita Turka;
  4. SIA CMB, Ilgtspējīgas būvniecības inženiere, BREEAM Auditore Ludmila Bernšteine
  5. VARAM Koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets
  6. Paneļdiskusija. Būvgružu šķirošana un pārstrāde publiskajos iepirkumos
  7. Zaļā publiskā iepirkuma attīstības tendences Latvijas un Eiropas mērogā. Paneļdiskusija
  8. Atkritumu apsaimniekošana - izaicinājumi un iespējas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere

Prezentācijas

Video ieraksti