VARAM 2023.gada 26.septembrī noorganizētais tiešsaistes seminārs “Pašvaldību loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam ieviešanā”. Semināra materiāli: