2022. gada 13. janvārī tika organizēts seminārs par būtiskākajām aktualitātēm saistībā ar pašvaldību nolikumiem un veiktajām izmaiņām Uzņēmumu reģistra uzturētajā publisku personu un iestāžu sarakstā.

Semināra ietvaros tika aplūkotas tādas tēmas kā: pašvaldības teritoriālais iedalījums, administrācija, pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka kompetence, pašvaldības izpilddirektora kompetence, domes sēžu organizēšana, pašvaldības amatpersonu rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī Uzņēmumu reģistrs sniedza ieskatu aktuālajos publisko personu un iestāžu saraksta funkcionalitātes uzlabojumos.

Prezentācijas: