Nosaukums:     

Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums”

Aprites stadija: 

Par noteikumu projektu  komentārus un priekšlikumus iesniegt Z.Galindomai līdz 03.08.2021

Dokumenti:      

Noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Atbildīgais:        

Z.Galindoma, tālr. 67026497, zane.galindoma@varam.gov.lv