Aktuālie projekti

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projekts ‘Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu (Baltic Sea2Land)’

Projekts "Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu – Baltic Sea2Land" (angļu valodā "Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and natural capital in the near shore zone")
Skatīt vairāk

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā (LIFE LATESTadapt)

Eiropas Savienības LIFE programmas 2021-2027 Klimata apakšprogrammas projekts “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”
Skatīt vairāk

Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja (MSP-GREEN)

Projekts "Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā Kursa ieviesēja - MSP-GREEN" (angļu valodā "Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal")
Skatīt vairāk

Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu (SELINA)

Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA""
Skatīt vairāk

Īstenotie projekti

Jūras telpiskajā plānošanā iesaistīto pušu un lēmumu pieņēmēju kapacitātes stiprināšanai (Capacity4MSP)

Projekta/platformas mērķis ir stiprināt jūras telpiskajā plānošanā (JTP) iesaistīto pušu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju spējas, turpināt ekspertu un profesionāļu pārrobežu dialogu un papildināt zināšanas jūras teritoriālās plānošanas jomā
Skatīt vairāk

“Land-Sea-Act” jeb „Sauszemes – jūras resursu sasaiste Zilās Izaugsmes sekmēšanai piekrastē” (Nr. #R098)

Projekts “Land-Sea-Act” tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas), lai rakstu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem
Skatīt vairāk

INTERREG Central Baltic - Projekts "Piekraste mums" (Coast4us)

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā
Skatīt vairāk

EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana (Pan BalticSCOPE)

Pan Baltic SCOPE projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu (JTP) Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību
Skatīt vairāk

„Saskaņota lineārā infrastruktūra Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (BalticLINes)”

Projekta mērķis: Veicināt transnacionāli saskaņotu lineārās infrastruktūras un starpvalstu savienojumu attēlošanu kuģošanas un enerģētikas sektoru plānošanā jūras telpiskajos plānojumos Baltijas jūras reģionā
Skatīt vairāk

Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (BalticSCOPE)

Projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu par jūras telpisko plānošanu (JTP) atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, lai tās savstarpējās diskusijās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs attīstītu nacionālo JTP savstarpēju saskaņotību
Skatīt vairāk