Telpiskās attīstības perspektīva (LIAS 2030)

Hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā) un tās sastāvā esošā Telpiskās attīstības perspektīva. Telpiskās attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos aspektus:

  • sasniedzamība un mobilitātes iespējas;

  • apdzīvojums ka ekonomiskas attīstības, cilvēku dzīves un darba vide;

  • nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai.

Plašāka informācija par Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam ir pieejama Ministru kabineta tīmekļa vietnē.