Tiesību akti

2007.-2013.gadiem ir izstrādātas jaunas regulas, kas noteiks Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas principus, finansējuma apjomus, izmantošanas iespējas u.c.

Tiesiskais regulējums Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim:

Tiesiskais regulējums Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentam (EKPI):

Tiesiskais regulējums Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim Latvijā: