Valdībā apstiprināts VARAM izstrādātais Jūras plānojums 2030

16.05.2019

2019.gada 14.maijā valdība apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Jūras plānojumu Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem (Jūras plānojums 2030).

Jūras plānojums 2030 nosaka valsts prioritātes jūras telpas izmantošanā un tas ir pirmais šāda veida nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

Jūras plānojuma mērķis ir panākt efektīvu un tajā pašā laikā videi saudzīgu jūras telpas izmantošanu, saskaņojot dažādu nozaru intereses. Jūras plānojums nodrošina sabalansētu un visaptverošu skatījumu par nozaru nākotnes vajadzībām, un dod sadarbības ietvaru no iespējami labākas līdzāspastāvēšanas līdz pat vienas un tās pašas jūras telpas vienlaicīgai izmantošanai vairākiem mērķiem.

VARAM ir atbildīga par Jūras plānojuma 2030 īstenošanu un ir koordinējusi plānojuma izstrādi. Kopš 2015.gada janvāra visas iesaistītās puses ir tikušās, diskutējušas un vienojušās par savu nozaru ilgtermiņa prioritātēm gan stratēģiski, gan telpā. Izstrādes ietvaros veikts arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un tā ietvaros veidotais vides pārskats skatāms šeit.

Jūras plānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (2014/89/ES). 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Papildu informācija:
Kristīne Kedo
Telpiskās plānošanas departaments 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026558, e-pasts: kristine.kedo@varam.gov.lv

Mārtiņš Grels 
Telpiskās plānošanas departaments 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 66016733, e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv