Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmantošanas noteikumi” 

Aprites stadija: 

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz 2021. gada 14. jūlijam. 

Dokumenti: 

Aprites stadija:  Izsludināts VSS (2021. gada 22. jūlijā, VSS-667)
Dokumenti (30.07.2021.):  Normatīvais akts/ Anotācija/ Pielikums

Atbildīgais: 

Guna Eņģele-Volkova, tālr.67026465, guna.engele-volkova@varam.gov.lv