11.07.2014

Pirmdien, 21. jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Peldu ielā 25., 409. telpā no plkst.10:00 līdz 14.00. notiks LIFE programmas informatīvais seminārs ar mērķi informēt par jauno LIFE regulu, atšķirībām no iepriekšējo gadu LIFE+ programmas, kā arī sniegt aktuālu informāciju par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu.

Semināra mērķis ir atbalstīt LIFE programmas finansējuma apgūšanu Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās. LIFE programmas 1.periodā kopā visiem projektiem Eiropas Savienībā (ES) Vides apakšprogrammai paredzēti 1 347 074 499 EUR un Klimata pasākumu apakšprogrammai 449 167 501 EUR. Seminārs sniegs iespēju iegūt informāciju un izpratni par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un finansēšanas iespējām, saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt projektus, un, jo īpaši saņemt skaidras norādes attiecībā uz pieteikšanās procesu – prioritārās jomas, projektu veidi, finansēšanas mehānismi un finansējuma mērķi.

Projekti iesniedzami atbilstoši apakšprogrammai kādā no prioritātēm:

Vides apakšprogramma:
1) vide un resursefektivitāte
2) daba un bioloģiskā daudzveidība
3) vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:
1) klimata pārmaiņu mazināšana
2) Klimata pārmaiņu adaptācija
3) Klimata pārvaldība un informācija

LIFE ir ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā.

Klimata pasākumu apakšprogramma ir ievērojams ES finansiālais ieguldījums klimata izmaiņā. Šajā apakšprogrammā finansējums klimata rīcības projektiem ir ievērojami lielāks salīdzinoši ar iepriekšējām LIFE kārtām.

Semināru būs iespējams vērot tiešraidē. Vairāk par LIFE programmu lasiet šeit!

Semināra mērķauditorija ir ministriju un to pakļautībā esošo iestāžu darbinieki, reģionālās un vietējās pašvaldības, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, universitātes, izpētes institūti un konsultanti, kas darbojas saistībā ar vidi un klimata pārmaiņām.

Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:
- par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv  
- par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lvPieteikšanās šeit (obligāta): PIETEIKŠANĀS ANKETA 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA

Marika Vanka
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026418
E-pasts: 
prese@varam.gov.lv 
http://twitter.com/VARAM_Latvija