Priekšvārds

Jau otro gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi “Vides aizsardzības infrastruktūras projektu katalogu”, lai informētu sabiedrību par sasniegto vides aizsardzības politikas realizēšanā. Ministrija sekmīgi īsteno “Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas” un “Nacionālā attīstības plāna” vienu no prioritātēm — vides aizsardzības infrastruktūras attīstību. Saskaņā ar izstrādāto vides investīciju stratēģiju ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanai tiek atbalstīta pašvaldību iniciatīva izstrādāt un realizēt investīciju projektus, papildu piesaistot gan valsts budžeta līdzekļus gan ārvalstu, kā arī Eiropas Savienības fondu un programmu finansiālo atbalstu.

 Šī gada laikā piecās Latvijas pilsētās ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ar ES Phare LSIF  un Dānijas Vides aizsardzības aģentūras līdzfinansējumu septiņās Latvijas pilsētās sakārtota dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši ES direktīvu prasībām. Kataloga mērķis ir parādīt, kādi uzlabojumi sasniegti praktiskajā dzīvē, tāpēc katalogā nav  atspoguļots tas apjomīgais darbs, kas ieguldīts, lai piesaistītu ISPA līdzfinansējumu, kā arī sagatavotu šo  ISPA līdzfinansēto projektu realizācijas uzsākšanu — jau sagatavoti pirmie līgumi par būvdarbu uzraudzību Ventspils sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektos. Informēšana par ISPA līdzfinansēto projektu īstenošanu būs jau nākošā projektu kataloga uzdevums.

Šajā vides aizsardzības infrastruktūras projektu katalogā sniegta informācija par to, kāda ir situācija konkrētu pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumos, kas paveikts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē, kā arī realizējot investīciju projektus Slīteres nacionālajā parkā, Saldus rajona dienvidaustrumu daļā bijušajā PSRS armijas poligona teritorijā Zvārdes pagastā un sadzīves atkritumu izgāztuvē Getliņos.
 

Raimonds Vējonis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs