Priekšvārds

Vides aizsardzības infrastruktūras projektu realizācija lielā mērā atspoguļo Latvijas vides politikas īstenošanas gaitu. Šie projekti no vienas puses samazina vides piesārņojumu un padara racionālāku dabas resursu izmantošanu, no otras — uzlabo iedzīvotāju sadzīves apstākļus, ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību.

Šis jau ir trešais Vides ministrijas sagatavotais Latvijas investīciju projektu katalogs, kas atspoguļo šogad paveikto. Atšķirībā no iepriekšējiem izdevumiem, šeit iekļauta informācija arī par Eiropas Savienības ISPA fonda līdzfinansētajiem projektiem, kuru tehniskā realizācija uzsākta 2003. gadā. ISPA fonda līdzfinansēto projektu ietvaros noslēgti pakalpojumu, būvdarbu un aprīkojuma iepirkuma līgumi kopumā turpat par 70 milj. eiro.

Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Latvijai ievērojami palielinās — šogad Eiropas Savienība apstiprinājusi līdzfinansējumu vēl trīs projektiem par kopējo summu 22,8 milj. eiro. Tas ir labs valsts institūciju un pašvaldību speciālistu kvalitatīva un saskaņota darba rezultāts, par ko mēs visi varam būt gandarīti.
 

Raimonds Vējonis
Vides ministrs