Cienījamie 2010. gada pārskata lasītāji,

Mēs varam būt lepni, ka dzīvojam valstī ar salīdzinoši maz skartu dabu, ainaviskām upēm, bioloģiski daudzveidīgiem mežiem un krāšņām pļavām un viens no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumiem ir rūpēties par to, lai arī nākamajām paaudzēm būtu iespēja dzīvot tīrā vidē. Tas panākams ne vien ar vides aizsardzības institūciju godprātīgu darbu, bet arī ar attieksmes maiņu sabiedrībā, „zaļās domāšanas” ienākšanu ikdienā – lai zaļš būtu sinonīms vārdiem mūsdienīgs, aizraujošs, veselīgs, atbildīgs, ekonomisks, ērts un moderns. Esmu gandarīts, ka pirmie soļi šajā virzienā jau ir sperti un dažādos vides sakopšanas pasākumos un zaļajās aktivitātēs iesaistās arvien plašāka sabiedrības daļa.

Šis gada pārskatā aprakstīti darbi, kas veikti laikā, kad Vides ministrijai tika pievienota Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tapa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Līdz ar to darba lauks ir krietni paplašinājies - klāt nākušas rūpes ne vien par vidi, bet arī reģionālo attīstību, sadarbība ar pašvaldībām un arī elektroniskās pārvaldes attīstība.

Pērn apgriezienus uzņēma dažādu projektu īstenošana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros, kas deva iespēju atvēlēt vairāk nekā 6,9 miljonus latu energoefektivitātes paaugstināšanai augstākās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestāžu ēkās, arī pašvaldību īpašumos. Kopumā līdz pagājušā gada beigām īstenoti 32 projekti un noslēgti 96 jauni līgumi par kopējo summu 30.6 miljoni latu, kas ir būtisks ieguldījums, lai samazinātu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas gaisā.

Būtiskas investīcijas notikušas vides infrastruktūrā, ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu īstenoti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti vairākos desmitos pašvaldību, noslēgti līgumi par vairāku sadzīves atkritumu poligonu sakārtošanu un vides prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivāciju. Kā vienas no nozīmīgākajām jāmin gada nogalē parakstītās vienošanās par divu vēsturiski piesārņotu vietu – Inčukalna gudrona dīķu un Jelgavas bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanāciju.

Šis gads nāk ar jauniem izaicinājumiem - priekšlikumu sagatavošana vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai, darbs ar Nacionālo attīstības plānu, ierosinājumu izstrāde pārvaldes administratīvo līmeņu samazināšanai, projektu īstenošana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros – tie ir tikai daži no nozīmīgajiem uzdevumiem, kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagaida 2011. gadā. Patiesi ceru, ka beidzot izdosies panākt vienošanos, lai izdotos ieviest depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam.

Novēlu mums visiem spēku, iedvesmu un pārliecību, lai visi kopā palīdzētu Latvijai kļūt par tīrāku un zaļāku valsti un pierādītu, ka vides aizsardzība var iet roku rokā ar reģionālo attīstību!

 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs                                                     Raimonds Vējonis