Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

VKP priekšsēdētājs Juris Jātnieks,
nodibinājums "Teiču dabas fonds",
e-pasts: juris@teici.lv , tālr.29460345

VKP priekšsēdētāja vietniece Krista Pētersone,
biedrība “Latvijas zaļā brīvība”,
e-pasts: krista@zalabriviba.lv

Tālr. 29416535

 

VKP koordinatore – Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 26/28, 201.kabinets
ilze.trusinska@varam.gov.lv, tālr. 67026447