Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

VKP priekšsēdētājs Juris Jātnieks
nodibinājums "Teiču dabas fonds"
e-pasts: juris@teici.lv , tālr.29460345

VKP priekšsēdētāja vietnieks Valts Vilnītis
Latvijas vides pārvaldības asociācija
valts@environment.lv

 

VKP koordinatore – Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 26/28, 201.kabinets
ilze.trusinska@varam.gov.lv, tālr. 67026447