Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

VKP priekšsēdētājs Juris Jātnieks,
nodibinājums "Teiču dabas fonds",
e-pasts: juris@teici.lv , tālr.29460345

VKP priekšsēdētāja vietniece Jana Simanovska,
biedrība "Ekodizaina kompetences centrs",
e-pasts: info@ekodizains.org

VKP koordinatore – Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 26/28, 201.kabinets
ilze.trusinska@varam.gov.lv, tālr. 67026447