Nr.p.k.

Darba grupas padomes, komisijas nosaukums

Deleģētais pārstāvis

Atbildīgā institūcija

1.

Latvijas Vides aizsardzības fonda padome

Viesturs Ķerus
biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”

VRAA

2.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2014.-2020. gadam uzraudzības komiteja

Valērijs Gabrāns
biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”

Kristīna Veidemane
Biedrība „Baltijas vides forums”

Zemkopības ministrija

3.

Atļauju izdošanas konsultatīvā padome

Rūta Bendere, biedrība
„ Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”
Aiga Kāla, biedrība "Latvijas Vides pārvaldības asociācija"

Valsts Vides dienests

4.

Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa

Kristīna Veidemane, biedrība „ Baltijas Vides forums”
Lelde Eņģele, nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

5.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja

Krista Pētersone, biedrība „Zaļā brīvība”

Finanšu ministrija

6.

Lielo investīcijas projektu uzraudzības komiteja

Elita Kalniņa, biedrība „Vides aizsardzības klubs”
Lelde Eņģele, nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”
Rūta Bendere, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

7.

Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas darba grupa

Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

8.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzībasapakškomitejā

Krista Pētersone, biedrība „Zaļā brīvība”;
Inga Račinska, nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”;

Finanšu ministrija

 9.

Darba grupa par atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pilnveidošanu

 

 

Dace Āriņa, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Mairita Lūse, biedrība “Zero waste”
Elita Kalniņa, biedrība “Vides aizsardzības klubs”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

10.

Ķīmiskās pārvaldības darba grupa

Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

11.

Latvijas lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam Uzraudzības komiteja

Juris Jātnieks, Teiču dabas fonds

Zemkopības ministrija

12.

Jūras vides monitoringa padome

Kristīna Veidemane
biedrība „Baltijas vides forums”/ Jānis Ulme, nodibinājums „Vides Izglītības fonds”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

13.

Dabas skaitīšanas projekta Uzraudzības grupa

Elita Kalniņa, biedrība “Vides aizsardzības klubs”, Kristina Veidemane, biedrība “Baltijas Vides forums”, Jānis Rozītis, nodibinājums “Pasaules Dabas fonds” un Alvis Birkovs biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

14.

Cilvēka biomonitoringa padome

Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”

Koordinējoša institūcija, Veselības ministrija

15.

NAP 2021-2027 darba grupa

Janis Rozītis, Pasaules Dabas fonds, Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Pārresora koordinācijas centrs