Apstiprinātie Dabas aizsardzības plāni ir pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā!

 

Plāns apstiprināts (datums un/ vai rīkojuma numurs)

Teritorijas, kuru dabas aizsardzības plāni apstiprināti vai grozīti

Rīkojums Nr. 260 (18.10.2016.)

dabas piemineklim „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Rīkojums Nr.194 (27.07.2016.)

dabas liegumam “Ļubasts”

Rīkojums Nr.175 (04.07.2016.)

dabas liegumam „Vecdaugava”

Rīkojums Nr.175 (04.07.2016.)

dabas liegumam „Jaunciems”

Rīkojums Nr.125 (20.05.2016.)

dabas parkam „Abavas senleja”

Rīkojums Nr.108 (29.04.2016.)

aizsargājamo ainavu apvidum „Vecpiebalga”

Rīkojums Nr.105 (28.04.2016.)

dabas liegumam „Ances purvi un meži”
dabas liegumam „Ziemupe”
dabas parkam „Bernāti”

Rīkojums Nr.100 (26.04.2016.)

aizsargājamo ainavu apvidum „Ādaži”
aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene”

Rīkojums Nr. 91 (19.04.2016.)

dabas liegumam „Druviņu tīrelis”
dabas liegumam „Nagļu un Ansiņu purvs”
dabas liegumam „Pluču tīrelis”
dabas liegumam „Maņģenes meži”
dabas liegumam „Ruņupes ieleja”

Rīkojums Nr.80 (04.04.2016.)

aizsargājamo ainavu apvidum „Augšzeme”

Rīkojums Nr.72 (23.03.2016.)

dabas liegumam „Zvārde”
dabas liegumam „Ukru gārša”
dabas liegumam „Jaunanna”
dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa”

Rīkojums Nr.152 (04.06.2015.)

dabas parkam „Daugavas ieleja”

Rīkojums Nr.13 (16.01.2015.)

dabas liegumam „Ovīši”
dabas liegumam „Užava”

Rīkojums Nr.28 (27.01.2014.)

dabas liegumam „Eglone”
dabas parkam “Talsu pauguraine”

Rīkojums Nr.320 (26.09.2012.)

ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam piemineklim “Zaņas lejteces atsegumi”

Rīkojums Nr.355 (20.07.2011.)

dabas liegumam „Aklais purvs”

Rīkojums Nr.352 (18.07.2011.)

aizsargājamo ainavu apvidum „Vestiena” un dabas liegumam „Ilziņa ezers”

Rīkojums Nr.351 (18.07.2011.)

dabas parkam „Ogres Zilie kalni”

Rīkojums Nr.292 (15.06.2011.)

dabas parkam „Engures ezers”

Rīkojums Nr.231 (15.04.2011.)

dabas liegumam „Aizkraukles purvs un meži”

Rīkojums Nr.224 (05.04.2011.)

dabas liegumam „Melnā ezera purvs”

Rīkojums Nr.156 (14.03.2011.)

dabas liegumam „Rožu purvs”

Rīkojums Nr.135 (07.03.2011.)

dabas liegumam „Līvbērzes liekņa”, dabas liegumam „Skujaines un Svētaines ieleja” un dabas liegumam „Zaļezera purvs”

Rīkojums Nr.72 (28.01.2011.)

dabas parkam „Sauka”

Rīkojums Nr.412 (17.10.2010.)

dabas liegumam „Nomavas purvs” un dabas liegumam „Mazzalvītes purvs”

Rīkojums Nr.273 (24.08.2010.)

dabas parkam „Daugavas loki”

Rīkojums Nr.243 (29.07.2010.)

dabas liegumam „Ventas ieleja”

Rīkojums Nr.63 (24.02.2010.)

aizsargājamajai jūras teritorijai „Nida-Pērkone” un aizsargājamajai jūras teritorijai „Rīgas līča rietumu piekraste”

Rīkojums Nr.28 (21.01.2010.)

Slīteres nacionālajam parkam

Rīkojums Nr. 476 (22.12.2009.)

dabas liegumam „Kaļķupes ieleja”, dabas liegumam „Babītes ezers” un dabas parkam „Dolessala”

Rīkojums Nr.305 (11.09.2009.)

dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” dabas aizsardzības plāns

Rīkojums Nr.223 (03.07.2009.)

dabas parkam „Dridža ezers”

Rīkojums Nr.183 (05.06.2009.)

aizsargājamo ainavu apvidum „Kaučers”

Rīkojums Nr.172 (20.05.2009.)

Rāznas nacionālā parka dabas aizsardzības plāns

Rīkojums Nr.55 (03.03.2009.)

Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns

Moricsalas dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns

Rīkojums Nr.16 (20.01.2009.)

dabas liegumam "Būšnieku ezera krasts" ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Staldzenes stāvkrasts" ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Dampeļu atsegums"

Rīkojums Nr.438 (23.12.2008.)

dabas parkam „Tērvete”

Rīkojums Nr.407 (03.12.2008.)

dabas liegumam "Liepājas ezers"

Rīkojums Nr.405 (01.12.2008.)

aizsargājamo ainavu apvidum "Ādaži"

Rīkojums Nr. 246 (06.08.2008.)

dabas parkam „Ogres ieleja”

Rīkojums Nr. 169 (09.06.2008.)

dabas liegumam „Blažģa ezers”

dabas liegumam „Daugava pie Kaibalas”

dabas piemineklim – aizsargājamam dendroloģiskam stādījumam „Emzes parks”

Rīkojums Nr. 133 (25.04.2008.)

dabas parkam „Embūte”

dabas parkam „Kuja”

Rīkojums Nr.58 (25.02.2008.)

dabas liegumam "Ilgas"

dabas liegumam "Īslīce"

dabas liegumam "Puzes smilšu krupja atradne"

dabas liegumam "Garākalna smilšu krupja atradne"

dabas liegumam "Karateri".

Rīkojums Nr.57 (25.02.2008.)

dabas liegumam "Dziļezers un Riebezers"

dabas liegumam "Kāla ezera salas";

Rīkojums Nr.40 (13.02.2008.)

dabas liegumam "Jaša";

Rīkojums Nr.31 (31.01.2008.)

dabas liegumam "Svētes ieleja";

Rīkojums Nr.737 (19.12.2007.)

dabas liegumam "Ances purvi un meži";

Rīkojums Nr.729 (13.12.2007.)

ainavu apvidum "Ziemeļgauja";

Rīkojums Nr.637 (24.10.2007.)

dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonas XIV daļai "Ummis"

Rīkojums Nr.605 (02.10.2007.)

dabas liegumam “Pededzes lejtece”

Rīkojums Nr.475 (23.07.2007.)

dabas parkam “Pape”

dabas parkam “Bauska”

Rīkojums Nr.408 (27.06.2007.)

dabas parkam “Laukezers”

dabas liegumam “Rauza”

dabas liegumam “Launkalne”

dabas liegumam “Šepka”

Rīkojums Nr.362 (06.06.2007.)

dabas liegumam “Raķupes ieleja”

Rīkojums Nr.279 (26.04.2007.)

dabas parkam “Svētes paliene”

Rīkojums Nr.178 (26.03.2007.)

dabas parkam “Užavas lejtece”

Rīkojums Nr.128 (14.03.2007.)

dabas piemineklim-aizsargājamam dendroloģiskajam stādījumam “Kokneses parks”

Rīkojums Nr.91 (20.02.2007.)

dabas liegumam “Rūjas paliene”

dabas liegumam Burgas pļavas”

Rīkojums Nr.72 (06.02.2007.)

dabas liegumam “Lielie Kangari”

Rīkojums Nr.51 (30.01.2007.)

dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas”

dabas parkam “Vilce”

Rīkojums Nr.26 (18.01.2007.)

dabas liegumam “Sedas purvs”

Rīkojums Nr.11 (10.01.2007.)

dabas liegumam “Tebras ozolu mežs”

Rīkojums Nr.652 (11.12.2006.)

Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns

Krustkalnu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns

Rīkojums Nr.628 (01.12.2006.)

dabas liegumam “Kapu ezers”

dabas liegumam “Barkavas ozolu audze”

Rīkojums Nr.607 (17.11.2006.)

dabas liegumam “Krēmeri”

Rīkojums Nr.603 (15.11.2006.)

dabas liegumam “Darmštates priežu audze”

Rīkojums Nr. 547 (06.10.2006.)

 

dabas liegumam “Zilaiskalns”

rīkojums Nr. 138 (31.03.2006.)

dabas liegums „Stiklu purvi” dabas liegums „Burtnieku ezera pļavas”

rīkojums Nr. 133 (27.03.2006.)

dabas liegums „Klāņu purvs”

rīkojums Nr. 118 (21.03.2006.)

dabas parks „Dvietes paliene”

rīkojums Nr. 112 (17.03.2006.)

dabas liegums „Cenas tīrelis”

rīkojums Nr. 87 (01.03.2006.)

dabas liegums „Kalnciema pļavas” dabas liegums „Posolnīca”

rīkojums Nr. 86 (01.03.2006.)

dabas liegums „Stompaku purvi”

rīkojums nr. 48 (03.02.2006.)

dabas liegums „Vitrupes ieleja” dabas liegums „Mugurves pļavas” dabas liegums „Paņemūnes meži” dabas liegums „Gaujienas priedes”

rīkojums Nr. 30 (26.01.2006.)

dabas liegums „Jašas un Bicānu ezers” Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija Natura 2000 „Vidusburtnieks”

rīkojums Nr. 16 (16.01.2006.)

dabas liegums „Vesetas palienes purvs” dabas liegums „Rucavas īvju audze” dabas liegums „Nīcas īvju audze” dendroloģiskais stādījums „Kalsnavas dendrārijs”

rīkojums Nr. 3 (04.01.2006.)

dabas liegums „Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas liegums „Plieņciema kāpa” dabas liegums „Čužu purvs” dabas liegums „Ābeļi”

rīkojums Nr. 2 (04.01.2006.)

dabas liegums „Užavas augštece” dabas liegums „Kadājs”

rīkojums Nr. 404 (12.12.2004.)

dabas liegums „Jaunciems”

rīkojums Nr. 392

(01.12.2005.)

dabas liegums „Daugavgrīva” dabas liegums „Vecdaugava” dabas liegums „Vakarbuļļi”

rīkojums Nr. 390 (30.11.2005.)

dabas liegums „Pašulienes mežs”

rīkojums Nr. 357 (04.11.2005.)

dabas parka „Salacas ieleja” posmam Staicele – Rozēni dabas parka „Salacas ieleja” posmam Mazsalaca – Staicele dabas parka „Salacas ieleja” posmam Salacgrīva dabas liegums „Randu pļavas”

rīkojums Nr. 356 (04.11.2005.)

dabas parks „Abavas senleja”

rīkojums Nr. 313 (04.10.2005.)

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Skaistkalnes karsta kritenes”

rīkojums Nr. 288 (05.09.2005.)

dabas liegums „Kadiķu nora”

rīkojums Nr. 239 (06.07.2005.)

dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas”

rīkojums Nr. 238 (06.07.2005.)

aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži”

rīkojums Nr. 212 (16.06.2005.)

dabas liegums „Palšu purvs”

rīkojums Nr. 201 (07.06.2005.)

dabas parks „Gaiziņkalns” dabas liegums „Melturu sils” dabas liegums „Garkalnes meži”

rīkojums Nr. 113 (16.03.2005.)

dabas parks „Daugavas ieleja” dabas parks „Zvārdes meži” dabas parks „Vecumu meži”

rīkojums Nr. 90 (01.03.2005.)

dabas liegums „Viskūžu sala” dabas liegums „Vīķu purvs” dabas liegums „Lielupes palienes pļavas” dabas liegums „Sātiņu dīķi” dabas parks „Adamovas ezers”

rīkojums Nr. 50 (31.01.2005.)

dendroloģiskais stādījums „Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi”

rīkojums Nr. 15

(14.01.2005.)

dabas liegums „Baltezera purvs” dabas liegums „Gaviezes āmuļi”

rīkojums Nr. 14 (14.01.2005.)

dabas parka „Salacas ieleja” posms Mērnieki-Rozēni

rīkojums Nr. 13

(14.01.2005.)

dabas piemineklis „Skrīveru dendrārijs”

Rīkojums Nr. 12 (14.01.2005.)

dabas liegums „Sakas grīņi” dabas liegums „Virguļicas meži” dabas parka „Numernes valnis”

rīkojums Nr. 417 (28.12.2004.)

dabas liegums „Spinduļu meži” dabas liegums „Salas purvs” dabas liegums „Kaltenes kalvas” dabas liegums „Ģipka” dabas parks „Driksnas sils”

rīkojums Nr. 349 (01.11.2004.)

dabas parks „Piejūra” dabas liegums „Užava”

rīkojums Nr. 308 (11.10.2004.)

Gaujas nacionālais parks

rīkojums Nr. 263 (14.09.2004.)

dabas liegums „Īdeņas un Kvāpānu dīķi”

rīkojums Nr. 243 (20.08.2004.)

dabas liegums „Vidzemes akmeņainā jūrmala”

rīkojums Nr. 215 (21.07.2004.)

dabas liegums „Čertoka ezers (Valnezers)” dabas parks „Pinku ezers”

rīkojums Nr. 189 (02.07.2004.)

dabas parks „Tērvete”

rīkojums Nr. 164 (01.06.2004.)

dabas parks „Ogres Zilie kalni”

rīkojums Nr. 57 (18.02.2004.)

dabas parks „Ragakāpa” dabas liegums „Korneti - Peļļi” dabas liegums „Milzukalns” dabas liegums „Mežmuižas avoti” dabas liegums „Mazie Kangari” dabas liegums „Lielā Baltezera salas” dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” dabas liegums “Dēliņkalns” dabas liegums “Gruzdovas meži” dabas liegums "Kaļķupes ieleja”

rīkojums Nr. 280 (28.11.2003.)

dabas parks “Sauka”

rīkojums Nr.204 (01.09.2003.)

dabas liegums “Ventas un Šķerveļa ieleja”

rīkojums Nr 159 (25.06.2003.)

dabas parks “Cirīši” dabas liegums “Ventas ieleja” ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Kaltenes krasta veidojumi” dabas liegums “Gudenieki”

rīkojums Nr 84 (17.03.2003.)

dabas parks “Beberbeķi” dabas liegums “Lieluikas un Mazuikas ezeri” dendroloģiskais stādījums “Skrīveru svešzemju koku stādījumi”

VARAM rīkojums Nr. 166 (08.10.2002.)

dabas liegums “Grebļukalns” dabas liegums “Pārabaine” dabas liegums “Pededzes lejtece” dabas liegums “Ukru gārša” dabas liegums “Lubānas ieplakas”

VARAM rīkojums Nr. 158 (25.09.2002.)

Ķemeru nacionālais parks

VARAM rīkojums Nr. 59 (30.03.2001.)

dabas liegums “Vērenes gobu un vīksnu audze” dabas liegums “Ziemupe” dabas parks “Svente” dabas parks “Engures ezers” dabas parks “Embūtes pauguraine”

15.07.1999.

Teču dabas rezervāts (14.12.2004. rīkojums Nr. 398 „Par Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”)

15.07.1998.

dabas parks „Daugavas loki”

22.04.1998.

Krustkalnu dabas rezervāts (14.12.2004. rīkojums Nr. 399 „Par Krustkalnu dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”)

17.10.1997.

dabas liegums „Lielais Pelečāres purvs”

26.06.1997.

dabas parks „Riežupe” dabas liegums „Pededzes ozolu audze”

1997

dabas liegums „Adamovas ezers”

1996

dabas liegums „Lielais Liepu kalns”