VKP ievēlēts jauns sastāvs (vēlēšanu sanāksmes protokols)

Dalībai 2022. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Baltijas krasti

Līga Brūniņa

2.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

3.

Dzīvnieku brīvība

Katrīna Krīgere

4.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

5.

Engures ezera dabas parka fonds

Roberts Šiliņš

6.

Ezeru un purvu izpētes centrs

Iluta Dauškane

7.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Dace Helmane

8.

Ķemeru Nacionāla parka fonds

Andis Liepa

9.

Latvijas ainavas

Astrīda Notte

10.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Dace Āriņa

11.

Latvijas Biškopības biedrība

Ineta Eglīte

12.

Latvijas Botāniķu biedrība

Maija Medne

13.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

14.

Latvijas Dabas resursu uzraudzības grupa

Ilze Ozola

15.

Latvijas Dabas tūrisma asociācija

Edgars Ražinskis

16.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

17.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

18.

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija

Pauls Rēvelis

19.

Latvijas Mežu īpašnieku biedrība

Aiga Grasmane

20.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

21.

Latvijas Permakultūras biedrība

Kārlis Kalns

22.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Olga Trasuna

23.

Mežu sertifikācijas padome

Māris Liopa

24.

Pasaules dabas fonds

Jānis Rozītis

25.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

26.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

27.

Vides fakti

Andis Mizišs

28.

Vides izglītības fonds

Jānis Ulme

29.

Zaļai Ventspilij

Agnese Jansone

30.

Zaļā brīvība

Linda Zuze

31.

Zero Waste Latvija

Anna Doškina


Vides konsultatīvajā padomē pieteikušās biedrības, kuru statūtos norādītie mērķi neatbilst Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām.

Dalībai VKP vēlēšanās netiek virzītas šādas organizācijas:

 • Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome;            
 • Biedrība “Animal Rights association”;
 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija;

Taču aicinām šīs biedrības līdzdarboties VKP, jo Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumu Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” 18.punktā noteikts, ka VKP sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkuras biedrības vai nodibinājuma pārstāvis.

 

VKP ievēlēts jauns sastāvs (vēlēšanu sanāksmes protokols)

Biedrību un nodibinājumu pieteikumu saraksts 2021. gada VKP vēlēšanām:

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Intelligent environment

Andis Jacino

2.

Baltijas Ģeologu asociācija

Mairita Strādere

3.

Baltijas krasti

Līga Brūniņa

4.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

5.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

6.

European Suistanable Development association

Arta Bažovska

7.

Ezeru un purvu izpētes centrs

Iluta Dauškane

8.

Jaunatnes organizācija “Protests”

Marika Kacere

9.

Ķemeru  Nacionālā parka fonds

Andis Liepa

10.

Latvijas ainavas

Astrīda Notte

11.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Dace Āriņa

12.

Latvijas Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija

Dainis Paeglītis

13.

Latvijas Biškopības biedrība

Ineta Eglīte

14.

Latvijas Botāniķu biedrība

Maija Medne

15.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

16.

Latvijas dabas resursu uzraudzības grupa

Ilze Ozola

17.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

18.

Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija

Liene Sauka

19.

Latvijas Kūdras asociācija

Ingrīda Krīgere

20.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

21.

Latvijas Mednieku asociācija

Sintija Dozberga

22.

Latvijas Melioratoru biedrība

Romualds Dovgjallo

23.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Aiga Grasmane

24.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

25.

Latvijas veterinārārstu biedrība

Valdis Šmēliņš

26.

My planet

Tālis Banga

27.

Par Zaļu Latviju

Līga Bulmeistere

28.

Pasaules Dabas fonds

Jānis Rozītis

29.

Stādu un kūdras inovāciju fonds

Uldis Ameriks

30.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

31.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

32.

Vides fakti

Andis Mizišs

33.

Vides iniciatīvu centrs

Lāsma Zēberga

34.

Vides izglītības fonds

Sintija Graudiņa Bombize

35.

Zaļas mājas

Kristaps Ceplis

36.

Zaļā brīvība

Lilija Apine

37.

Zerro waste Latvija

Laura Auliciema

38. Latvijas Mežu sertifikācijas padome Jānis Švirksts
39.  Latvijas Mežu īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija Māris Liopa
40. Latvijas Vides pārvaldības asociācija Olga Meļņičenko

Vides konsultatīvajā padomē pieteikušās biedrības, kuru statūtos norādītie mērķi neatbilst Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām.

Dalībai VKP vēlēšanās netiek virzītas šādas organizācijas:

 1. Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija;
 2. Latvijas Agronomu biedrība;
 3. Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija;
 4. Latvijas Biomasas asociācija Latbio;
 5. Latvijas cūku audzētāju asociācija;
 6. Latvijas industriālo kaņepju biedrība;
 7. Latvijas jauno zemnieku klubs;
 8. Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija;
 9. Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija;
 10. Latvijas Maiznieku biedrība;  
 11. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija;
 12. Latvijas tirgotāju asociācija;
 13. Latvijas ūdeņraža asociācija;
 14. Latvijas zirgaudzētāju biedŗība;
 15. Latvijas zvēraudzētāju asociācija;
 16. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome;
 17. Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks;
 18. Latvijas mednieku un makšķernieku klubs Lazdas
 19. Salaspils uzņēmēju biedrību

Taču aicinām šīs biedrības līdzdarboties VKP, jo Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumu Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” 18.punktā noteikts, ka VKP sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkuras biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, kā arī iesniegt savus priekšlikumus sēdes darba kārtībai VKP priekšsēdētājam.

 

Dalībai 2020. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Baltijas krasti

Līga Brūniņa

2.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

3.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

4.

Cleantech Latvia

Evija Pudāne

5.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Dace Āriņa

6.

Latvijas Biškopības biedrība

Antons Mikoss

7.

Ķemeru  Nacionālā parka fonds

Andis Liepa

8.

Ezeru un purvu izpētes centrs

Ilze Ozola

9.

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

10.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

11.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

12.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

13.

Latvijas Kūdras asociācija

Ingrīda Krīgere

14.

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija

Māris Liopa

15.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Jānis Švirksts

16.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

17.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Olga Meļņičenko

18.

Latvijas Zaļā kustība

Jānis Matulis

19.

Pasaules Dabas fonds

Jānis Rozītis

20.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

21.

Vides vārds

Anitra Tooma

22.

Vides fakti

Andis Mizišs

23.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

24.

Vides izglītības fonds

Jānis Ulme

25.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

26.

Zero Waste Latvija

Mairita Lūse

 VKP ievēlēts jauns sastāvs (vēlēšanu sanāksmes protokols)

Dalībai 2019. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Baltijas krasti

Elīna Konstantinova 

2.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

3.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

4.

Ķemeru Nacionālā parka fonds

Andis Liepa

5.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Dace Āriņa

6.

Latvijas Biškopības biedrība

Antons Mikoss

7.

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

8.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

9.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

10.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

11.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

12.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Valts Vilnītis 

13.

Pasaules Dabas fonds

Jānis Rozītis

14.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

15.

Vides fakti

Andis Mizišs

16.

Vides izglītības fonds

Edmunds Cepurītis

17.

Vides vārds 

Anitra Tooma

18.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

19.

Zero Waste Latvija

Mairita Lūse

 

Vides konsultatīvajā padomē pieteicās biedrība, kuru statūtos norādītie mērķi neatbilst Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām.

Dalībai VKP vēlēšanās netiek virzīta šāda biedrība:

 • Baltijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociācija;

Taču aicinām šīs biedrības līdzdarboties VKP, jo Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumu Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” 18.punktā noteikts, ka VKP sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkuras biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, kā arī iesniegt savus priekšlikumus sēdes darba kārtībai VKP priekšsēdētājam.

VKP ievēlēts jauns sastāvs

Rīga, 2019.gada 22. janvārī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika ikgadējās Vides konsultatīvās padomes (VKP) vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs.
Par VKP priekšsēdētāju tika ievēlēts biedrības  “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, un par VKP priekšsēdētāja vietnieci nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” pārstāve Lelde Eņģele.

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” nosaka, ka katru gadu vēlēšanu procesā tiek mainīts padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 20 biedrības un nodibinājumi. Viena no organizācijām  netika tālāk virzīta  dalībai vēlēšanās, jo statūtos norādītie mērķi neatbilda Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām.

2019.gadā VKP sastāvā tika ievēlētas šādas organizācijas un to pārstāvji:

Kristīna Veidemane,  biedrība „Baltijas Vides Forums”, Lelde Eņģele,  nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, Līga Strazdiņa, biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”, Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”, Alvis Birkovs, biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”, Viesturs Ķerus biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, Andis Liepa, biedrība “Ķemeru Nacionālā parka fonds” Jānis Rozītis, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”, Elita Kalniņa, biedrība „Vides aizsardzības klubs”, Anitra Tooma, biedrība „Vides Vārds”, Edmunds Cepurītis, nodibinājums „Vides Izglītības fonds, Dace Āriņa, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”, Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs, Valts Vilnītis, biedrība „Vides pārvaldības asociācija”, Antons Mikoss, biedrība „Latvijas Biškopības biedrība”, Andis Mizišs, biedrība „Vides fakti”, Elīna Konstantinova, biedrība “Baltijas krasti”, Mairita Lūse biedrība “ Zero Waste Latvija”.

VKP darbība veicina sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības politikas izstrādē un īstenošanā, informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes un citām institūcijām vides aizsardzības politikas ieviešanā.

 

Dalībai 2018. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Andrejs Briedis

2.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

3.

Biedrība “Medniekiem”

Andris Zariņš

4.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

5.

Ķemeru Nacionālā parka fonds

Andis Liepa

6.

Latvijas Asociācija Bīstamo Atkritumu apsaimniekošanai

Jānis Āboliņš

7.

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija

Kristaps Stepanovs

8.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Dace Āriņa

9.

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

Sanita Lazdāne

10.

Latvijas Biškopības biedrība

Antons Mikoss

11.

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

12.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

13.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

14.

Latvijas Kūdras asociācija

Ingrīda Krīgere

15.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

16.

Latvijas Mednieku asociācija

Linda Dombrovska

17.

Latvijas Mednieku savienība

Jānis Baumanis

18.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Aiga Grasmane

19.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Jānis Švirksts

20.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

21.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Valts Vilnītis

22.

Mazās Hidroenerģētikas asociācija

Tālis Šelengovs

23.

Meža konsultants

Sigita Vaivade

24.

Mēs zivīm

Ivars Dubra

25.

Par Zaļu pierīgu

Pauls Rēvels

26.

Pasaules Dabas fonds

Jānis Rozītis

27.

Riepu apsaimniekotāju asociācija

Aivars Dronka

28.

Rūjienas meža īpašnieku biedrība

Madars Kalniņš

29.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

30.

Vides fakti

Andis Mizišs

31.

Vides izglītības fonds

Edmunds Cepurītis

32.

Vides Vārds

Anitra Tooma

33.

Vidzemes augstienes meži

Armands Reinis

34.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

35.

Zemes draugi

Zane Ruģēna

Vides konsultatīvajā padomē pieteicās arī biedrības, kuru statūtos norādītie mērķi neatbilst Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām. Dalībai VKP vēlēšanās netiek virzītas šādas biedrības:

1. Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
2. Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija;
3. Latvijas Kokrūpniecības federācija;
4. Latvijas koks;
5. Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma;
6. Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija;
7. Studentu biedrība “Šalkone”;
8. Taisnība un Tiesiskums;
9. Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs;
10. Kurzemes meža īpašnieku apvienība;
11. Kuldīgas meža īpašnieku apvienība.

Taču aicinām šīs biedrības līdzdarboties VKP, jo Ministru kabineta 2007. gada noteikumu Nr.209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums” 18.punktā noteikts, ka VKP sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkuras biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, kā arī iesniegt savus priekšlikumus sēdes darba kārtībai VKP priekšsēdētājam.

 

VKP ievēlēts jauns sastāvs

2018. gada 18.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs.

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” nosaka, ka katru gadu vēlēšanu procesā tiek mainīts padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 46 biedrības un nodibinājumi. 11 organizācijas no tām netika tālāk virzītas  dalībai vēlēšanās.

2018.gadā VKP sastāvā tika ievēlētas šādas organizācijas un to pārstāvji:

Kristīna Veidemane,  biedrība „Baltijas Vides Forums”, Lelde Eņģele,  nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, Līga Strazdiņa, biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”, Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”, Alvis Birkovs, biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”, Viesturs Ķerus biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, Andis Liepa, nodibinājums “Ķemeru Nacionālā parka fonds” Jānis Rozītis, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”, Elita Kalniņa, biedrība „Vides aizsardzības klubs”, Anitra Tooma, biedrība „Vides Vārds”, Edmunds Cepurītis, nodibinājums „Vides Izglītības fonds, Dace Āriņa, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, Andrejs Briedis, „biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”, Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs, Valts Vilnītis, biedrība „Vides pārvaldības asociācija”, Antons Mikoss, biedrība „Latvijas Biškopības biedrība”, Andis Mizišs, biedrība „Vides fakti”, Jānis Baumanis, biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, Zane Ruģēna, biedrība “Zemes draugi”.

VKP sastāvā neievēlētās organizācijas tiek aicinātas arī turpmāk līdzdarboties VARAM vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Par VKP priekšsēdētāju tika ievēlēts biedrības  “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, un par VKP priekšsēdētāja vietnieci nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” pārstāve Lelde Eņģele.

 

Dalībai 2017. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Andrejs Briedis

2.

„homo ecos:”

Artūrs Jansons

3.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

4.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

5.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Klinta Priedenfelde

6.

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

Mārtiņš Niklass

7.

Latvijas Biškopības biedrība

Antons Mikoss

8.

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

9.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

10.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

11.

Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija

Angelika Bondare

12.

Latvijas Kūdras asociācija

Ingrīda Krīgere

13.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

14.

Latvijas Mednieku savienība

Jānis Baumanis

15.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Jānis Švirksts

16.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

17.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Valts Vilnītis

18.

Latvijas Zaļā kustība

Selīna Vancāne

19.

Latvijas zeme, daba, tauta

Ieva Līga Duļevska

20.

Makšķernieku organizāciju sadarbības padome

Māris Olte

21.

Par Zaļu pierīgu

Andris Zariņš

22.

Pasaules Dabas fonds

Jānis Rozītis

23.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

24.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

25.

Vides fakti

Andis Mizišs

26.

Vides izglītības fonds

Edmunds Cepurītis

27.

Vides Vārds

Anitra Tooma

28.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

VKP ievēlēts jauns sastāvs (vēlēšanu sanāksmes protokols)

Dalībai 2016. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

2.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

3.

Homoecos

Artūrs Jansons

4.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Ināra Teibe

5.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Andrejs Briedis

6.

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

7.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

8.

Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

Ilmārs Stuklis

9.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

10.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

11.

Latvijas Mednieku asociācija

Linda Dombrovska

12.

Latvijas Mednieku savienība

Jānis Baumanis

13.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Māris Liopa

14.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

15.

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Valts Vilnītis

16.

Makšķernieku organizāciju sadarbības padome

Māris Olte

17.

Mazās hidroenerģētikas asociācija

Tālis Šelengovs

18.

Par Zaļu PieRīgu

Andris Zariņš

19.

Pasaules Dabas fonds

Ingus Purgalis

20.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

21.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

22.

Vides izglītības fonds

Edmunds Cepurītis

23.

Vides Vārds

Anitra Tooma

24.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

25.

Zemes draugi

Ieva Gedzuna

VKP ievēlēts jauns sastāvs

Otrdien, 2016. gada 19. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās ievēlēja jauno padomes sastāvu*.

Šogad dalībai VKP vēlēšanās pieteikumus bija iesniegušas 25 vides organizācijas un visas tika nominētas dalībai VKP vēlēšanās. Tāpat pieteikumus bija iesniegušas dažas jaunas organizācijas.

2016. gadā par VKP priekšsēdētāju ievēlēts nodibinājuma „Teiču dabas fonds” valdes loceklis Juris Jātnieks, bet par VKP priekšsēdētāja vietnieci – Latvijas Dabas fonda pārstāve Lelde Eņģele.

VKP sastāvā darbu turpinās – Kristīna Veidemane (biedrība „Baltijas Vides Forums”), Lelde Eņģele (nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”), Līga Strazdiņa (biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”), Jānis Sprūds (biedrība „Latvijas ezeri”), Alvis Birkovs (biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”), Viesturs Ķerus (biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”), Ingus Purgalis (nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”), Elita Kalniņa (biedrība „Vides aizsardzības klubs”), Anitra Tooma (biedrība „Vides Vārds”), Edmunds Cepurītis (nodibinājums „Vides Izglītības fonds), Ināra Teibe (biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”), Artūrs Jansons (biedrība „Homoecos”), Andrejs Briedis (biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”), Jānis Brizga (biedrība „Zaļā brīvība”), Ieva Gedzuna (biedrība „Zemes draugi”), Jana Simanovska (biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”), Valts Vilnītis (biedrība „Vides pārvaldības asociācija”) un Juris Jātnieks (nodibinājums „Teiču dabas fonds”).

Šogad VKP darbā piedalīsies arī divas jaunas organizācijas un to pārstāvji – Jānis Baumanis no biedrības „Latvijas Mednieku savienība” un Māris Olte no biedrības „Makšķernieku organizācijas sadarbības padome”.

Ar mazāku balsu skaitu VKP sastāvā netika ievēlētas biedrības „Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija”, „Mazās Hidroenerģētikas asociācija”, „Latvijas Mednieku asociācija”, „Latvijas Mežu sertifikācijas padome” un „Par Zaļu Pierīgu”.

Tā kā VKP sēdes ir atklātas, neievēlētās organizācijas arī turpmāk var piedalīties VKP darbā, kā arī līdzdarboties VARAM vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumiem Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums”

 

Dalībai 2015. gada VKP vēlēšanās ir pieteikušās šādas biedrības un nodibinājumi

Nr.

Organizācija

Organizācijas pārstāvis

1.

Atpūtas un ūdens tūrisma asociācija

Agris Ķesa

2.

Balta daba

Ģirts Baranovskis

3.

Baltijas Vides forums

Kristīna Veidemane

4.

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

5.

Homoecos

Santa Krastiņa

6.

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija

Jānis Irbe

7.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Ināra Teibe

8.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Gustavs Norkārklis

9.

Latvijas Biškopības biedrība

Antons Mikoss

10.

Latvijas Botāniķu biedrība

Egita Zviedre

11.

Latvijas Dabas fonds

Lelde Eņģele

12.

Latvijas Enerģētikas aģentūra

Lāsma Katšena

13.

Latvijas ezeri

Jānis Sprūds

14.

Latvijas Makšķernieku asociācija

Alvis Birkovs

15.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus

16.

Latvijas Zaļā kustība

Āris Ādlers

17.

Lauku ceļotājs

Juris Smaļinskis

18.

Makšķernieku organizāciju sadarbības padome

Mārtiņš Balodis

19.

Mazās Hidroerģētikas asociācija

Tālis Šelengovs

20.

Pasaules Dabas fonds

Ingus Purgalis

21.

Teiču dabas fonds

Juris Jātnieks

22.

Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība

Kristaps Stepanovs

23.

Vides aizsardzības klubs

Elita Kalniņa

24.

Vides fakti

Andis Mizišs

25.

Vides izglītības fonds

Edmunds Cepurītis

26.

Vides Vārds

Anitra Tooma

27.

Zaļais ceļš

Kārlis Ozoliņš

28.

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

VKP ievēlēts jauns sastāvs

2015. gada 20. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Vides konsultatīvās padomes (turpmāk - VKP) ikgadējās vēlēšanās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs*.
Par VKP priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Viesturs Ķerus (biedrības „Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs. Par VKP priekšsēdētāja vietnieci Lelde Eņģele (Latvijas Dabas fonda pārstāve).

Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 28 vides organizācijas un visas tika nominētas dalībai VKP vēlēšanās. Dažas no tām savu dalību pieteica pirmo reizi.

Vēlēšanās tika nolemts, ka 2015. gadā VKP sastāvā darbu turpina: Kristīna Veidemane (biedrība „Baltijas Vides Forums”), Lelde Eņģele (nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”), Egita Zviedre (biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”), Jānis Sprūds (biedrība „Latvijas ezeri”), Alvis Birkovs (biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”), Viesturs Ķerus (biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”), Āris Ādlers (biedrība „Latvijas Zaļā kustība”), Ingus Purgalis (nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”), Elita Kalniņa (biedrība „Vides aizsardzības klubs”), Anitra Tooma (biedrība „Vides Vārds”), Edmunds Cepurītis (nodibinājums „Vides Izglītības fonds”), Ināra Teibe (biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”), Santa Krastiņa (biedrība „Homoecos”); Antons Mikoss (biedrība „Latvijas Biškopības biedrība”), Gustavs Norkārklis (biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”), Andis Mizišs (biedrība „Vides fakti”) un Jānis Brizga (biedrība „Zaļā brīvība”).

VKP darbā piedalīsies trīs jaunas organizācijas un to pārstāvji: Juris Jātnieks (nodibinājums „Teiču dabas fonds”), Jana Simanovska (biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”) un Juris Smaļinskis (biedrība „Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs””).

Tā kā sēdes ir atklātas, neievēlētās organizācijas arī turpmāk var piedalīties VKP darbā. Tāpat organizācijas var līdzdarboties VARAM vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.