Vadlīniju mērķis ir mazināt barjeras ZPI veicināšanā, sniegt praktisku, kompaktu galveno problēmjautājumu apskatu un detalizētu informāciju par ZPI kritēriju iekļaušanu iepirkuma dokumentācijā un izmantojamām šo kritēriju atbilstības pārbaudes (verifikācijas) metodēm.

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīnijas sastāv no divām daļām:

  1. vispārīgās daļas, kas attiecināma uz visām tām preču/pakalpojumu grupām un būvdarbiem, kas tiks iekļautas normatīvajā regulējumā, kas izriet no jaunā Publisko iepirkumu likumprojekta un jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumprojekta.
  2. katrai no šīm preču/pakalpojumu grupai un būvdarbiem specifisko vadlīniju daļu.

Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)

Būvdarbi, preču un pakalpojumu grupas kurām noteiktas ZPI prasības un kritēriji

Vadlīnijas dārzkopības produktiem un pakalpojumiem

Vadlīnijas elektroenerģijai

Vadlīnijas klozetpodiem un pisuāriem

Vadlīnijas koģenerācijas iekārtām

Vadlīnijas sanitārtehniskajai armatūrai

Vadlīnijas sienu paneļiem

Vadlīnijas tekstilprecēm

Vadlīnijas ūdens sildītājiem

Vadlīnijas veselības aprūpes elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (EEI)

Vadlīnijas notekūdeņu infrastruktūrai