Strauja virzība uz integrētu digitālo reģionu – arī personu identifikācijas jomā

Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir vienas no digitāli attīstītākajām sabiedrībām pasaulē. Pirms sešiem gadiem digitalizācijas ministri apņēmās saglabāt reģiona vadošo pozīciju publiskās digitālās transformācijas jomā. Tagad ir pienācis laiks paātrināt mūsu valsts eID izmantošanu.

Identitātes sasaistīšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju pārrobežu mobilitāti, un Latvija ir ļoti labā pozīcijā, lai to panāktu.

Jaunajā deklarācijā, ko pieņēma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitalizācijas ministri, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) esot dalībniecei Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitalizācijas ministru padomē, mērķis ir mudināt katras valsts kompetentās iestādes, piemēram, iedzīvotāju reģistrus un digitālo pakalpojumu sniedzējus, iekļaut centienus pārrobežu identitātes sasaistīšanas jomā savās politikās un programmās, lai atvieglotu iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas dzīvi.

VARAM atbalsta iniciatīvu, veidot integrētu risinājumu identitātes sasaistei starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot starpvalstu sadarbību digitālās transformācijas jomā. Ministrija aktīvi iesaistījās deklarācijas tapšanā, to arī parakstot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai.

‘’Es uzskatu, ka tas ir nozīmīgs pavērsiens, nozīmīgs nākamais solis Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībai digitalizācijas jomā. Kā pašreizējā Ziemeļu Ministru padomes prezidentūra Īslande turpinās darbu, lai padziļinātu apņemšanos panākt daudzpusēju nolīgumu starp mūsu valstīm, kas palielinās pārrobežu identitātes sasaistes precizitāti, gludumu un drošību,’’ saka Īslandes Finanšu un ekonomikas ministrs, Bjarni Benediktsson.

Balstoties uz augsto uzticības līmeni un vēlmi sadarboties, šī deklarācija liecina par stingru politisko apņemšanos strādāt, lai panāktu identitātes sasaisti. Tas arī dod skaidru mandātu valstīm un attiecīgajām iestādēm, lai tas būtu iespējams.

“Esmu gandarīta, ka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministri ar šajā deklarācijā uzņemtajām saistībām dos mūsu reģionam priekšrocību, lai Eiropas līmenī vadītu pārrobežu identitātes sasaistes attīstību. Vienlaikus tie dos ieguldījumu, lai sasniegtu mērķi padarīt mūsu reģionu par integrētāko pasaulē,’’ norāda Ziemeļu Ministru padomes ģenerālsekretāre Kārena Ellemane.

Deklarācijai sekos ceļvedis, ko izstrādās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu eksperti. Valsts iestādes kopīgi strādās, lai nodrošinātu identitātes sasaisti pāri robežām.

Ar deklarāciju iespējams iepazīties šeit – Ziemeļu Ministru padomes tīmekļvietnē.