Zinātniskais pamatojums ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un jaunu dabas pieminekļu izveidošanai