2.2.1.1.pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Nosaukums:

2.2.1.1.pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Aprites stadija:

1.atlases kārta:
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš no 05.04.2016. līdz 30.11.2017.

Notiek projektu īstenošana.

2.atlases kārta:
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš no 05.04.2018. līdz 15.07.2021.

Notiek projektu īstenošana.

Dokumenti:

 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  APSTIPRINĀTA  

 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”

• Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI 

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

 Citi ar projektu iesniegumu atlasi saistītie dokumenti pieejami ŠEIT

• Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes METODIKA

Atbildīgais:

I. Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv