PAPILDINĀTS: 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”

 

18.04.2016

 

Nosaukums:

2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi

Aprites stadija:

 2015. gada  25.martā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijai izsūtīta pirmā MK noteikumu projekta un kritēriju projekta redakcija.
 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015. gada 2.jūlija 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēdē.
 Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 2015.gada 5.decembrī
 Ierobežotā projektu iesniegumu atlase izsludināta 2016.gada 5.aprīlī.

Dokumenti:

 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  APSTIPRINĀTA  
 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”  
 Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI 
 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

 Citi ar projektu iesniegumu atlasi saistītie dokumenti pieejami ŠEIT

 Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes METODIKA

Atbildīgais:

I.Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv